Již několikrát jsme si v seriálu článků představovali software DJI Terra. Jedná se o velmi výkonný nástroj pro rekonstrukci a zpracování ortofotomap, multispektrálních map a 3D modelů. Základní operace a export do nejběžnějšího formátu LAS umí i ve free verzi.