V únoru 2019 největší výrobce bezpilotních letadel DJI výrazně upravil databázi bezletových zón. Pojďme se na ně podívat při běžné situaci v praxi a zkusíme si jeden z prostorů v Praze odemknout.

Historie a slovo úvodem

Dříve čítala databáze v ČR pouze 9 velkých letišť, kde byl v bezprostřední blízkosti provoz zakázán a v jejich okolí omezena maximální letová výška od 10 do 120 metrů. Nyní jsou nasazena úplně nová pravidla hry. Aktuálně je na mapě celkem 5 druhů prostorů, z nichž 2 zakázané je nutné pro použití odemknout.


obrázek: Bezletové zóny v okolí letišť platné do 12.2.2019


Mějte na paměti, že původní ani nová databáze plně nekoresponduje s českou legislativou, ani nebyla s Ministerstvem dopravy ČR tato úprava konzultována. Jedná se o vcelku logické opatření výrobce, aby jeho letadla nenarušovala vzdušný prostor na místech, kde je to dle běžných zvyklostí nevhodné (letiště, věznice, vojenské prostory,...). Všechny prostory mohou být v případě potřeby uživatelem odemčeny a byly navrženy tak, aby měly co nejmenší dopad na různé legislativy v různých státech.


Nejprve přehled jednotlivých prostorů dle jejich barev:


Restricted zone: Zakázaný prostor v těsné blízkosti ranvejí letišť, věznic, jaderných elektráren. Lze odemknout přes webový formulář s doložením potřebných dokumentů (zpravidla letové povolení ŘLP)    

Authorization zone: Okolí 4 kilometrů kolem ranvejí letišť, vojenské prostory, vládní budovy. Lze odemknout předem, nebo přímo na místě (viz videoukázka níže).

Altitude zone: Prostor navazující na Restricted zone, koridor ve směru startu a přistání letadel. Limity výšky jsou 60 metrů, později 150 metrů.

Enhanced warning zone: Výstraha v okolí 4-6 km od letiště, nezpůsobuje omezení

Warning zone: Výstraha, nezpůsobuje omezení
Naším cílem bylo odemknout Authorization zone
 v prostoru CTR Ruzyně na modelářském letišti Sobínka v lokalitě Praha-Zličín.obrázek: situace v oblasti Praha-Zličín


Odemčení Authorization zone je velmi jednoduché. Aplikace DJI GO 4 Vás upozorní, že jste v blízkosti takové zóny a že je nutné ji odekmnout. K odemknutí přímo v terénu je třeba telefon se SIM kartou a internetové připojení.Pokud používáte tablet (nebo vestavěný tablet DJI), pak ho připojíte k wi-fi síti a zadáte požadavek na odemknutí. Z mobilního telefonu pak opíšete kód z SMS zprávy. Vše proběhlo v řádu minut. Video z odemknutí je v určitých místech zrychlené (čekání na zprávu, výběr země a jiné zdržení) tak, aby mělo co nejvyšší informační hodnotu

Přikládáme ještě odkaz na web DJI, kde je k dispozici mapa bezletových zón a rady k bezpečnému létání a popis typů zón včetně návodu na jejich odemknutí přímo od DJI formou videa v anglickém jazyce:

https://www.dji.com/cz/flysafe?site=brandsite&from=footer

Zóny je možné odemknout i dopředu na odkazu níže. Tento postup je nutný pro Restriced zone (přikládáte dokumenty). Na tomto odkazu je možné odemknout i Authorization zone, avšak je nutné letadlo zapnout, opsat číslo řídící jednotky a synchronizovat certifikát pro odemknutí. Celý proces je tak delší, než přímo v terénu. Vyhnete se tak ale případným komplikacím jako je výpadek sítě, špatné pokrytí mobilním signálem, nebo nefunkčnost služby.

https://www.dji.com/cz/flysafe/custom-unlock