Snahou všech podnikatelů je snižování nákladů na provoz firmy. Nedílnou součástí je i efektivní správa majetku. K ní patří kontrola stavu budov a plánování oprav.

Běžně se kontroluje okolí budov, jejich pláště a střechy. Vysoké budovy a střechy obvykle vyžadují náročnější postupy.
V rozlehlých výrobně-skladovacích areálech je nejrozšířenější plochá střecha. Jedná se střechu vhodnou na průmyslové objekty, sklady, tovární haly, hangáry, garáže atd.Podobně, jako u jiných typů střech má na její stav výrazný vliv počasí. Vítr, prudké deště, kroupy, mráz velké množství sněhu, atd. napomáhá možnému poškození střešního pláště.

Plochá střecha má svá specifika. Její konstrukce je obvykle vícevrstvá. Pokud dojde k poškození vrchní vrstvy, k zatékání. Voda se mezi vrstvami dokáže dostat i do velmi vzdálených míst.

Ploché střechy jsou obvykle rozlehlé, jejich výměra mnohdy přesahuje i 10 000 m2. Pravidelná kontrola takto rozsáhlých ploch nejběžnější metodou, tj. fyzickou kontrolou technikem, je časově náročná.

Určení místa poškození, respektive místa, kde voda prochází vrchní vrstvou je relativně snadné. Co je téměř nemožné, je určení, kam až voda zatekla.

Pro inspekci se nabízí využití dronu s optickou a termovizní kamerou. Využití nejmodernějších technologií je cesta ekonomické úspory.

Nevýhody fyzické kontroly:

 • kontaktní metoda, technik chodí po střeše, může dojít k dalšímu poškození

 • časová náročnost

 • bezpečnost

 • náročné z pohledu tvorby přesné a komplexní dokumentace


TELINK, spol. s r. o. : z výše uvedených důvodů nabízíme bezkontaktní metodu. Komplexní inspekce střech dronem navíc umožňuje vytvoření dokumentace týkající se obvodového pláště a okolí budovy.

Standardně provádíme inspekce objektů, naše praxe ukazuje na tyto hlavní výhody.

Výhody kontroly pomocí dronu:

 • jednou misí bezpilotního letadla mohou být pořízena data pro :

- termovizní obraz střechy, 2D mapa s geodaty 
- termovizní 2D mapa s rozborem zatečení vody (opticky nezjistitelné)
- RGB 2D mapa pro vizuální kontrolu stavu střechy, budovy, veškerého technologického vybavení a konstrukce ve vysokém  rozlišení
- velmi přesné detaily pořízené ZOOM kamerou
- data pro 3D model budovy a okolí

 • každou kontrolu inspekci je možno předem přesně naplánovat, let potom probíhá automaticky. Pilot pouze kontroluje dráhu letu a okolí. Ovládání spouště kamer probíhá na základě naprogramovaného scénáře.

 • naplánované, již nalétané inspekce lze kdykoliv znova opakovat. Let probíhá s vysokou přesností díky systému zaměření RTK (Real-time kinematic)

 • není třeba žádných jiných technických zařízení a pomůcek, je nutný prostor pro start a vhodné místo pro kontrolu letu - stanoviště pilota

 • je možno využít více druhů kamer, pro monitoring střech se obvykle využívá, širokoúhlá kamera, kamera se ZOOM pro detaily, termovizní kamera 

 • vysoká efektivita - jeden operátor s Matrice 300 RTK  je schopen za jeden pracovní týden zkontrolovat až neuvěřitelných 2,5 milionů m2 plochy

 • obrovská časová úspora - jedna mise na cca 10 000 m2 trvá desítky minut

 • možnost rychlých, havarijních reportů

 • během mise může být přítomen odborník, může online sledovat snímanou plochu a okamžitě reagovat na to, co vidí 

 • dokumentace, např. pro pojišťovny s možností okamžitého reportu
plánování trasy

Co vše je schopna odhalit metoda snímání pomocí dronu?

 • jakékoliv mechanické poškození jak krytiny, tak i konstrukce střechy, rychle a velmi přesně s detailními záběry ze ZOOM kamery

 • odhalí průsaky, netěsnosti krytiny, pomocí termo záběrů odhalí skryté vady

 • poruchy v tepelné izolaci

 • veškeré závady na instalovaných technologických zařízení na střeše (klimatizace, výměníky, kompresory, meteostanice, atd)

 • poruchy solárních panelů


Co je výstupem při monitoringu střech, co vznikne po zpracování dat pořízených dronem?

 • detailní rozměrově přesná ortofoto mapa celé stavby určená :

- ke kontrole povrchu stavby (střechy) 
- ke kontrole konstrukčních prvků

 • velmi přesné detaily pořízené ZOOM kamerou

 •  termovizní ortofotomapa mapa s rozborem zatečení vody (opticky nezjistitelné)

celkový pohled na složenou ortofoto mapu (pro složení bylo využito několik set snímku)
detail pohledu na digitálně zpracované mapě teplotních polí
digitální 3D model povrchu (s modelem lze otáčet, lze v něm odměřovat…)

Jiří Smola, zaměstnanec TELINK, spol. s r. o. řekl

S bezpilotními prostředky pracuji již od roku 2010, s pracovním dronem od DJI jsem se setkal již v roce  2012. V té době jsme začali provozovat letecké práce s dronem DJI S800.
Od té doby uteklo spousty vody a musím konstatovat, že ve vývoji bezpilotních letadel se za těch deset let udělala spousta práce. Dnešní bezpilotní letadla, především DJI řada Enterprise, nevídaně poskočila. Vlastním pilotní zkoušky, školím piloty. Školím je i pro práci s drony, díky tomu vidím, jak se naše práce zjednodušuje. Jak rostou schopnosti dronů, ale především snímačů.

Současné bezpilotní letadlo si hlídá prostor kolem sebe, pilot má méně starostí. Zároveň při práci pomáhají nové typy kamer. Např. nejnovější kamera H20T dokáže vyrobit soubor, kde se na kliknutí v širokém záběru rozbalí detail.

Šetří se tím čas při zpracování dat, stačí vyndat kartu… Prostě průmyslová inspekce je radost.

Nedovedete si představit, jak to funguje? Můžete se k nám přijít podívat. V našem DJI ARS v pražských Nových Butovicích máme nejenom Matrici 300 RTK, ale i další drony k předvedení.


M300 v akci