Evropská legislativa, nejčastější dotazy

zdroj: dokument ÚCL vydaný 1. 12. 2020
Na základě úzké komunikace se zákazníky jsme vybrali nejčastější dotazy.
Průběžně je doplňujeme. Děkujeme za komentáře pod textem, jsou vodítkem, co ještě doplnit.

Potřebujete si vyjasnit, jak dron správně provozovat v kategorii Open? klikněte sem.

Chcete vědět, že vyšel nový článek? Pro přihlášení k odběru newsletteru, klikněte sem.


                                      Registrační dokument a průkazy našich pilotů pořízené dne 4. 12. 2020

Od kterého data budou platit nová pravidla, především povinnost online registrace a složení online testu?
Od 31. 12. 2020. 


Kde registrace proběhne? Kdy se mohu poprvé zaregistrovat?
ZDE  https://dron.caa.cz/  Registrace bude umožněna od 4. 12. 2020,  12 00 hodin.


Co je dron? Co všechno tento pojem nově zahrnuje?
Pojem dron získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Do regulace jsou zahrnuty i letecké modely.


Musím registrovat hračky nad 250g?
NE, důležité je označení výrobku.

Musím registrovat a dělat test pilota pro DJI Mini / Mini 2?
ANO, je třeba provést registraci i test pilota. Je to díky kameře. Test prověřuje, zda víte, jak smíte s kamerou zacházet.

Bude registrace platná např. od 5. 12.2020, když se ten den zaregistruji?
NE, platnost začne 31.12. 2020


Co bude výstupem registrace?
Obdržíte „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených.


V jakém formátu bude registrační číslo?
CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky.


Jak bude vypadat označení - štítek? Podobně jako u současných registrovaných dronů?
NE, stačí nalepený čitelný štítek, nebo dokonce jenom přímý popis na těle stroje.


Jak proběhne výcvik před složením online testu?
Vzdělávat se budete sami. Zásadní dokument pro zdolání testu má formu otázek a odpovědí:  FAQ-DRONES_CS.pdf

Rozcestník, který vás provede celou problematikou bezpilotních letadel je zde:  https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/


Jak obsáhlý je test? Jaký dostanu doklad?
Test se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí.
Po úspěšném složení zkoušky vám bude prostřednictvím systému automaticky vydán a zaslán doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout.


Jsem profesionálním pilotem, budu se také muset online registrovat a skládat online test?
ANO, jedná se novou, Evropskou databázi.


Co se stane s mým současným povolením k létání (PkL) a leteteckým pracem (LP)?
Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31. 12. 2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti, a to nejdéle do 1. ledna 2022. Nejpozději po tomto datu budou vaše národní osvědčení převedena na nová, odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.


Co přinese kategorie “specific” po 31. 12. 2020? Kategorie, umožňující létání s vyšší možnou mírou rizika. Kategorie částečně odpovídající PkL a LP dle starých pravidel. Kategorie “specific” umožňuje provoz na základě:

- Schválení žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA).
- Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA)
- Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC)


Od prosince 2021 se plánuje také možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře. Snahou Úřadu pro civilní letectví je zajistit všem subjektům, a to i komerčním, možnost provozování i po 31. 12. 2020 za podmínek, které se nebudou významně lišit od způsobu provozu, v jakém jste provozovali doposud. Proto pro vás například připravujeme vzory zpracování obecné SORA pro nejtypičtější způsoby dosavadního provozu.

Je vám registrace jasná, potřebujete vědět více informací o provozu?
Další pokračování  Otázky a odpovědi, hobby-provoz + video

Chcete být informováni o novém článku? Přihlaste se k odebírání newsletteru, klikněte sem.


Celý výchozí text je k dispozici zde:  https://www.caa.cz/news/zakladni-informace-ke-zmenam-v-regulaci-dronu-od-31-12-2020/?fbclid=IwAR31uX_J3naHZHT-LfzxiTF4Eg8MV_GsfgxX6Bq492zCPkEwxqThqZ-Bhsc

Další informace budou i nadále aktualizovány na webových stránkách ÚCL určených pro létání s drony https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/, stránkách kampaně Létejte zodpovědně https://letejtezodpovedne.cz/, nebo přímo v rámci registračního nástroje ÚCL https://dron.caa.cz/.
Další vysvětlení problematiky najdete ve videu https://uavaliance.cz/eu-pravidla/ - webináři Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, který se konal 25. 11. 2020 se zástupci Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví.