FAQ DJI Terra

Nákup 
 

1.Jak si mohu zakoupit DJI Terra? 

V případě zájmu můžete DJI Terra zakoupit prostřednictvím e-shopu, nebo nás kontaktujte napřímo.

2. Jak dlouho bude moje licence DJI Terra účinná? 

Vaše licence nabývá účinnosti 365 dní dnem, kdy je zařízení navázáno na DJI Terra. 

3. Co potřebuji k používání DJI Terra? 

1. Dron DJI, který podporuje DJI Terra, několik baterií; 

2. Notebook, karta microSD a čtečka karet; 

3. Kompatibilní kabel (kabel USB-USB pro Phantom 4, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced, kabel Micro-USB pro  Phantom 4 Pro + V2.0, kabel USB-C pro Phantom 4 RTK). 

4. Jaké jsou požadavky na počítačový systém pro 2D a 3D rekonstrukci s DJI Terra? 

Při použití DJI Terra je vyžadován systém Windows 7 nebo vyšší (64 bitů). 

Minimální hardwarová konfigurace: 16 GB RAM a grafická karta NVIDIA s minimálně 4 GB VRAM (musí mít výpočetní  kapacitu 3,0 nebo vyšší). 

Doporučená hardwarová konfigurace: alespoň 32 GB RAM a alespoň NVIDIA 1050 Ti.

Při splnění těchto konfiguračních požadavků bude každých dalších 10 GB RAM schopno zpracovat 4 000 dalších 4K obrazů.  Čím vyšší konfigurace systému, tím větší počet obrazů, které lze zpracovat, a rychlejší rekonstrukce. Výsledky generovaných  modelů nebudou ovlivněny různými konfiguracemi hardwaru. 

5. Která letadla podporuje DJI Terra? 

Phantom 4 RTK (dálkový ovladač), Phantom 4 Pro V2.0, Phantom 4 Pro + V2.0, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced a  Phantom 4. Phantom 4 nepodporuje 2D mapování v reálném čase. 

Modely lze skládat z fotografií pořízených jakýmkoliv dronem DJI!

6. Mohu i nadále používat placené funkce DJI Terra bez připojení k internetu? 

Ano. 

U offline verze po instalaci budou všechny placené funkce fungovat bez připojení k internetu. U online verze musíte mít připojení k internetu v době spuštění, můžete však pokračovat v placených funkcích DJI Terra offline, aniž byste se museli znovu  přihlašovat až 3 dny. 


7. Proč nemohu přepnout dálkový ovladač do režimu PC? 

Existují tři možné příčiny tohoto problému: 

( 1 ) Ovladače nejsou nainstalovány. Připojte dálkový ovladač k DJI Terra pomocí kabelu USB. Pokud se na připojení sériového  portu Správce zařízení objeví žlutý vykřičník, budete muset nainstalovat ovladač; kliknutím pravým tlačítkem nainstalujete ovladač. 

( 2 ) Dálkový ovladač Phantom 4 Pro + (s displejem) se nepodařilo připojit k DJI Terra. 

( 3 ) Dálkový ovladač má modul HDMI. Do režimu PC lze přepnout pouze dálkové ovladače bez modulu HDMI s portem  USB a portem Micro USB. 

* Letadla řady Phantom 4 RTK a Phantom 4 Pro V2.0 nemusí být přepnuta do režimu dálkového ovladače. 8. Mohu odpojit zařízení z licencí DJI Terra?

Svou licenci DJI Terra Basic, Pro a Electricity můžete zrušit (kromě základní licence Agras zdarma). Chcete-li zrušit vazbu,  kontaktujte podporu DJI. Licence na 1 zařízení lze uvolnit jednou za každý přirozený rok. Licence na 3 zařízení lze v každém  přirozeném roce uvolnit dvakrát. Po zpracování budou všechna zařízení registrovaná na základě licence uvolněna. 


8. Mohu odpojit zařízení z licencí DJI Terra?

Svou licenci DJI Terra Basic, Pro a Electricity můžete zrušit (kromě základní licence Agras zdarma). Chcete-li zrušit vazbu,
kontaktujte podporu DJI. Licence na 1 zařízení lze uvolnit jednou za každý přirozený rok. Licence na 3 zařízení lze v každém
přirozeném roce uvolnit dvakrát. Po zpracování budou všechna zařízení registrovaná na základě licence uvolněna.

9. Jaké je roční bezplatné období aktualizace? 

Jedná se o jednoroční období od prvního data vázání jakéhokoli stálého balíčku po zakoupení, během kterého můžete zdarma  aktualizovat na libovolnou verzi vydanou v tomto období a využívat všechny funkce obsažené v balíčku. 


10. Můj software přešel do období placené aktualizace, ale nezaplatil jsem žádný poplatek za upgrade a údržbu. Je to už pár  let a teď bych ji rád upgradoval na nejnovější verzi. Musím platit poplatky za modernizaci a údržbu za předchozí roky? 

Ano. 

11. Můj software přešel do období placené aktualizace, ale nezaplatil jsem žádný poplatek za upgrade a údržbu. Od té  doby jsem stáhl novou verzi vydanou během období placené aktualizace. Budu jej moci použít? 

Placené funkce nebudou k dispozici, ale stále můžete používat základní funkce. 

12. Koupil jsem si profesionální verzi a poté balíček aktualizace, který ji aktualizoval na verzi Electricity. Bude software  aktualizován k prvnímu závaznému datu? 

Bude aktualizováno k prvnímu závaznému datu. Jednoroční období bezplatné aktualizace bude přepočítáno od data  závaznosti verze Electricity. 

13. Koupil jsem si profesionální verzi, několik let jsem platil poplatek za aktualizaci a údržbu a poté jsem zakoupil balíček  aktualizace, který ji aktualizoval na verzi Electricity. 

Bude doba platnosti aktualizace u licence profesionální verze přenesena do licence verze elektřiny?

Po upgradu na verzi Electricity bude přepočítáno jednoleté období bezplatné aktualizace od data závaznosti verze  Electricity. 

Doba platnosti aktualizace u licence profesionální verze nebude přenesena do verze Electricity (to samé platí pro další  upgrady verze). 


14. Změní zrušení závazku software své první závazné datum? 

Nebude. 


15. Mám dva typy licencí: A a B (například Pro a Electricity verze). Doba platnosti aktualizace je u obou stejná. 

Verze Electricity přešla do období placené aktualizace, ale nebyl zaplacen žádný poplatek za upgrade a údržbu; profesionální  verze také přešla do období placené aktualizace, ale byl zaplacen poplatek za upgrade a údržbu. 

Budu moci používat funkce Electricityversion? 

Pokud jste si stáhli a aktualizovali na verzi vydanou během období placené aktualizace, můžete používat funkce v  profesionální verzi, ale ne ve verzi Electricity. 


16. Mohu vyměnit hardware svého zařízení poté, co je k němu připojena offline verze? 

Ne, licence je vázána na hardware zařízení, a proto by výměna hardwaru licenci zneplatnila. 


17. Jaké funkce jsou omezeny v offline verzi? 

V režimu offline nejsou k dispozici následující online funkce: 

- Odemknutí GEO zón 

- Načítání mapy a vyhledávání polohy 

- Bez přihlášení k účtu DJI jsou některé funkce řízení letu v DJI Terra omezeny 

Letecká a letecká fotografie


1. Jaký je rozdíl mezi misí trasových bodů, mapovací misí, šikmou misí, koridorovou misí a podrobnou inspekční  misí? 

Poslání trasových bodů: naplánujte si letovou trasu a pořiďte fotografie nebo videa na trasových bodech na této trase. Mapovací  mise: sbírejte obrazy oblasti a rekonstruujte 2D model. 

Šikmá mise: sbírejte obrazy oblasti z různých úhlů kamery a rekonstruujte 3D model. 

Mise koridoru: sbírejte obrazy koridoru (např. Řek, železnic) a rekonstruujte 2D model. Podrobná inspekční mise: Stanovte  cílové body na rekonstruovaném modelu a automaticky se vygeneruje letová trasa, která umožní letadlu pořizovat fotografie v  těchto cílových bodech. 


2. Proč existuje 5 letových tras, když plánuji šikmou misi v DJI Terra? 

Oblique Mission DJI Terra využívá 5 letových tras k zachycení stejného množství dat, jako je použití 5 kamer současně na  dronu. Těchto 5 letových tras odpovídá 5 nadpisům kamer - dolů, dopředu, dozadu, doleva a doprava. 


3.Jak plánuji letové trasy, když není připojení k internetu a mapu nelze načíst? 

Pokud máte přístup k mobilnímu zařízení, které má připojení k internetu (například k mobilnímu telefonu), můžete aktivní bod  zapnout, aby bylo možné připojit notebook k internetu. 

Pokud stránka, kde operujete, nemá internetový signál, můžete si předem naplánovat trasu letu, když jste uvnitř a máte  připojení k internetu, nebo ručně létat dronem po oblasti, která má být mapována, a nastavit hraniční body pro plánování  letových tras. 


4. Co je to Ground Sample Distance (GSD)? 

Ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu je vzdálenost pozemního vzorku (GSD) na leteckém digitálním snímku (jako je  ortofotomapa) země skutečná vzdálenost na zemi zachycená jako pixely. Jednotka je cm / pixel.


5. Co na stránce Mapování mise znamená Relativní výška mise v Pokročilých nastaveních? Jak se liší od Mission Altitude v  základním nastavení? 

Relativní výška mise v Pokročilých nastaveních je výška vzletového bodu vzhledem k mapované oblasti. 

Nadmořská výška mise je výška dronu vzhledem k mapované oblasti, což je také způsob výpočtu vzdálenosti pozemního  vzorku (GSD). 


6. Kdy musím v Pokročilém nastavení upravit relativní výšku mise? 

Pokud existuje velký rozdíl mezi nadmořskou výškou místa vzletu a nadmořskou výškou mapované oblasti, můžete upravit  Relativní výšku mise v Pokročilých nastaveních a zajistit, aby byla nadmořská výška mise určena vzhledem k nadmořské výšce  mapované oblasti. 

Viz přiložený obrázek: Pokud dron vzlétne z 50 m budovy označené H1 na obrázku, mapovaná oblast je označena A a  očekávaná nadmořská výška pro sběr dat ze vzduchu je 100 m, můžete nastavit nadmořskou výšku mise v základním  Nastavení na 100 ma relativní výška mise v Pokročilém nastavení na 50 m. 

Podobně, pokud dron vzlétne z H2 na mapu oblasti B, což je kopec s převýšením 40 m, a očekávaná nadmořská výška pro  sběr leteckých dat je 60 m, pak nastavte nadmořskou výšku mise na 60 m a relativní výšku mise na být -40 m. 


7. Co bych měl udělat, abych zajistil přesnost svých misí při sběru dat pomocí Phantom 4 RTK? 

1) Provádějte své mise za jasného počasí za vysoké viditelnosti. 

2) Okamžitě po misi zkontrolujte jas a jasnost obrázků a videí. 

3) Během průzkumné mise se vyhýbejte oblastem se silným elektromagnetickým rušením nebo překážkami, abyste zajistili  přesnost algoritmu polohy Phantom 4 RTK. Také se ujistěte, že je dálkový ovladač správně připojen k letadlu.

4) Zajistěte dostatečné překrytí dopředu a ze strany. Doporučuje se mít míru překrytí vpřed 80% a míru bočního překrytí 70%.  Míry překrytí lze upravit v závislosti na terénu. 


8. Kdy mám upravit míru překrytí podle terénu? 

Doporučuje se mít rychlost překrytí vpřed 80% a míru bočního překrytí 70%, což by mělo splňovat požadavky pro většinu  scénářů aplikace. Rychlost překrytí lze zvýšit, když má mapovaná oblast velký výškový rozdíl, aby bylo zajištěno, že nejvyšší  mapovaný bod má dostatečné překrytí. Když je mapovaná oblast ve výšce relativně rovnoměrná, lze rychlost překrytí upravit  níže, aby se snížilo množství dat, která je třeba zpracovat, což zefektivňuje misi mapování. Doporučuje se však udržovat  přední přesah minimálně 65% a boční přesah minimálně 60%. 


9. Když připojím DJI Terra k Phantom 4 RTK, aplikace mi řekne, že nemohu vzlétnout, protože signál RTK je příliš slabý. Co  bych měl dělat? 

Může se stát, že pracujete někde se spoustou interferencí nebo překážek, což ovlivňuje sílu signálu RTK. Zkuste vypnout  modul RTK a vzlétnout ručně s umístěním GNSS. Jakmile dron dosáhne výšky, kde je menší rušení, můžete zapnout  modul RTK a připojit se k DJI Terra, abyste mohli provádět vaše letové mise. 


10. Která letadla podporují 3D mapování v reálném čase? 

Phantom 4 RTK (dálkový ovladač), Phantom 4 Pro V2.0, Phantom 4 Pro + V2.0. Poznámka: Modely mohou mít nízkou kvalitu a  nemusí být k dispozici v prostředích bez signálů RTK. 


11. Mohu na základě 3D modelů v reálném čase plánovat letové trasy pro mise trasových bodů nebo mise s podrobnou kontrolou? 

Ano. 


Detailní inspekce


1. Které modely letadel podporuje podrobné plánování inspekční dráhy letu? 

Phantom 4 RTK, Matrice 300 RTK 

2. Lze importovat cloudové soubory bodů třetích stran do DJI Terra? 

Ano, soubory cloudu bodů LAS lze importovat. 

3. Lze importovat cloudový soubor bodů LAS třetích stran, pokud neobsahuje souřadný systém? 

Ano. Při prvním importu souboru byste měli nastavit souřadnicový systém. Pokud soubor používá libovolný souřadnicový  systém, musíte jej opravit pomocí softwaru pro korekci mračen bodů třetích stran. 

4. Lze provést podrobné inspekční mise, pokud je letadlo letěno v relativní nadmořské výšce mise? 

Ne, letadlo musí letět v absolutní výšce. 

5. Jaké důležité věci je třeba vzít v úvahu při plánování nebo provádění podrobné inspekční mise? 

1. Ujistěte se, že zdroje dat RTK jsou konzistentní při plánování nebo provádění dráhy letu; 2. Letové dráhy lze provést, pouze když je RTK ve stavu FIX. Během provádění můžete nastavit první waypoint jako  vznášející se kontrolní bod. Mise musí být zastavena, pokud je umístění kontrolního bodu nesprávné. 

O kalibraci Zenmuse P1 

1.Jak mám navrhnout trasu kalibrace a nastavit parametry? Je pro sběr trasy vyžadována RTK? Kalibrační trasu lze navrhnout pomocí 5-směrové fotografie naklonění a posunu nebo tradiční 5-směrné šikmé fotografie.

K dosažení spolehlivějšího výsledku kalibrace se doporučují následující parametry: 

- Pořízení ne méně než 500 obrázků 

- Přední přesah není menší než 80% 

- Boční přesah není menší než 70% 

- Podíl šikmých obrázků není menší než 2/3 

- Scénář kalibrace s velkou výškovou rozdílnou oblastí 

RTK není vyžadován, ale kvalitu výsledků kalibrace lze ověřit pomocí RTK ve spojení s uspořádáním kontrolního  bodu. 


2. Jak mohu po dokončení rekonstrukce zkontrolovat, zda údaje o trase splňují kalibrační standard? 

Pokud jsou k dispozici údaje o poloze RTK pro sběr kalibrační trasy, lze přesnost kontrolních bodů ověřit na základě  výsledků rekonstrukce kalibrační trasy nasazením kontrolních bodů v oblasti průzkumu. Pokud přesnost odpovídá  požadované technické přesnosti, kalibrace odpovídá normě. 

Pokud nejsou k dispozici žádné údaje o poloze RTK pro sběr kalibrační trasy, není možné kvantitativně vyhodnotit, zda  výsledek kalibrace splňuje normu. To však lze ověřit na základě rozdílu mezi počáteční hodnotou a optimalizovanou  hodnotou ohniskové vzdálenosti kamery f a hlavních bodů cx, cy pro rekonstrukci šikmé fotografie po kalibraci kamery.  Pokud není významný rozdíl, lze kalibraci považovat za splňující normu. 


3. Jak často by mělo být zátěžové zařízení kalibrováno? 

Jak často by se zátěžové zařízení mělo kalibrovat, závisí na skutečném použití. Doporučuje se kalibrovat kameru pomocí  nejnovějšího kalibračního souboru rekonstrukce, pokud existuje významný rozdíl mezi počáteční hodnotou a optimalizovanou  hodnotou ohniskové vzdálenosti parametru kamery f

a hlavní body cx, cy ve zprávě o kvalitě rekonstrukce a výsledek rekonstrukce splňuje požadavky na technickou přesnost. 


Modely rekonstrukce budov 

1. Rekonstrukce v reálném čase nevytvořila mapu nebo vygenerovala pouze některou z prvních map. 

Nejprve zkontrolujte, zda se počet přenesených obrázků výrazně liší od počtu pořízených snímků. Pokud tak neučiní, můžete  v protokolu zkontrolovat, zda se neobjevila zpráva „selhání přemístění“. Pokud ano, musíte podle potřeby zvýšit nadmořskou  výšku mise, abyste zvýšili rychlost překrytí. 


2. Jaké jsou scénáře polního, městského a ovocného stromu ve 2D mapě? 

Polní scénář je navržen tak, aby zachytil data z relativně ploché země, například z rýžových nebo pšeničných polí. 

Urbanistický scénář je určen pro oblasti s budovami různých výšek. 

Scénář ovocných stromů je určen pro sady, které mohou mít velké variace výšek a výšek. 

Algoritmy 2D mapování jsou optimalizovány pro tři konkrétní scénáře, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje  vašemu typu mise. 


3. Na mapě generované 2D rekonstrukcí se objeví velká černá oblast. 

1. Hlava letadla se během sběru dat neotočila a vnitřní parametr cx nebo cy letadla je ve zprávě o kvalitě aerotriangulace  zobrazen jako> 5% než polovina délky a šířky snímků; 

2. Místa pokrývají kontrastní terén se střechami nebo kopci zachycenými na snímcích, což vedlo k nízké míře překrytí.  Podle potřeby můžete snímky znovu vyfotografovat. 


4. Okraje budovy na mapě generované 2D rekonstrukcí jsou zkreslené. 

1. Míra překrytí je příliš nízká. Podle potřeby můžete snímky znovu vyfotografovat;

2. Ujistěte se, že je jako scénář rekonstrukce vybráno „Urban“. 


5. Mohu vytvořit 2D rekonstrukci se šikmými obrázky? 

Ne. 


6. Proč existuje velký nesoulad mezi výsledkem výšek v digitálním modelu povrchu (DSM) 2D mapy generovaným DJI  Terra a skutečnou výškou měřenou pomocí RTK? 

Informace o poloze na leteckých snímcích shromážděných dronem, který není vybaven RTK, nejsou nejpřesnější, což bude mít  za následek rozdíl mezi výškou v modelu digitálního povrchu (DSM) a skutečnou výškou. 

Při provádění misí s Phantom 4 RTK, pokud je 2D mapa generována pouze se shromážděnými obrazy zobrazení Nadir, bude  přesnost DSM omezena, a proto se doporučuje do vytváření 2D mapy zahrnout šikmé snímky, aby se zvýšila přesnost . Toho  lze dosáhnout nastavením výšky kývání na -45 ° a kroucením bodu zájmu během letu. 


7. Jaký je rozdíl mezi 3D rekonstrukcí v mapovací misi a v misi šikmé fotografie? 

Není v tom žádný rozdíl. 

Pokud jsou k dispozici pouze obrázky pro zobrazení Nadir, doporučuje se použít mapovací misi pro vytváření 2D map. 

Pokud jsou k dispozici šikmé fotografie, můžete si vybrat šikmou fotografickou misi. 


8. Jak odlišné jsou 3D modely sestavené v různých rozlišeních? Jak dlouho trvá sestavení modelů v těchto rozlišeních? 

Existují tři možnosti rozlišení rekonstrukce: vysoké, střední a nízké, které vygenerují modely v plném, polovičním a čtvrtinovém  rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím lepší kvalita rekonstruovaných modelů. Hrubý poměr spotřeby času pro rekonstrukci při  vysokém: středním: nízkém rozlišení je asi 16: 4: 1. 


9. Může DJI Terra ořezávat 2D a 3D modely?

Ano, toho lze dosáhnout před rekonstrukcí. Po dokončení optimalizace letecké triangulace ořízněte 2D a 3D modely zadáním  oblasti rekonstrukce pomocí funkce modelování ROI. 


10. Proč jsou v mém modelu mezery? Jaké jsou faktory ovlivňující kvalitu rekonstrukce? 

Mezery v modelu mohou být způsobeny chybějícími snímky mapované oblasti nebo snímky pořízenými pod špatnými úhly.  Na kvalitu rekonstrukce mohou mít vliv faktory, jako jsou reflexní plochy v oblasti (voda nebo sklo) nebo velké plochy stejné  barvy nebo vzoru (bílé stěny, obloha). 


11. Co bych měl mít na paměti při vytváření rekonstrukcí pomocí obrázků pořízených šikmým polem fotoaparátu? 

Budete muset definovat parametry kamer každé z pěti kamer. Pořízené fotografie budou uloženy do pěti složek odpovídajících  každému objektivu. 

Ve složce vyberte všechny fotografie, klikněte pravým tlačítkem a přejděte na Vlastnosti, klikněte na Podrobnosti, přejděte dolů na Model  fotoaparátu, poklepejte na pole s hodnotou parametru vpravo a přejděte do režimu úprav, zadejte čísla nebo písmena. Udělejte to ve všech  pěti složkách pro pět kamer, názvy by měly být pro každou kameru jiné, například ji lze nastavit na: 1, 2, 3, 4, 5 nebo A, B, C, D, E. 


12. Celá budova na mapě generovaná 3D rekonstrukcí je nakloněna na jednu stranu. 

Hlava letadla se během sběru dat neotočila a vnitřní parametr cx nebo cy letadla je ve zprávě o kvalitě aerotriangulace  zobrazen jako> 5% než polovina délky a šířky obrázků. 


13. Textura fasády budovy v obrazu generovaném 3D rekonstrukcí je rozmazaná. 

Nakloněné záběry chybí. Podle potřeby můžete snímky znovu zachytit. 


14. Opakující se vzory skvrn se objeví na výsledku mapy generovaném 2D nebo 3D rekonstrukcí. 

Skvrny mohou být způsobeny poškozením vaší SD karty nebo fotoaparátu. 


15. Proč selhala aerotriangulace, nebo proč jsem ztratil velké množství fotografií?

1. Možná vám dochází RAM. V současné době je rychlost zpracování zhruba 300-400 snímků / G, bez blokových oddílů pro  aerotriangulaci. Rozdělte počet importovaných obrázků na 300 a zkontrolujte, zda je výsledek větší než aktuální dostupná  paměť RAM; 

2. Míra překrytí obrázků je příliš nízká. Byla míra překrytí upravena na nižší úroveň? Došlo k velkým změnám nadmořské  výšky? V oblastech s většími změnami nadmořské výšky může být nutné zvýšit rychlost překrytí; 

3. Textury objektů nejsou na obrázcích zachyceny: Přeexponování vodních ploch, bílých stěn, oblohy, zasněžených ploch,  stadionů nebo jiných velkých struktur pod sluncem; 

4. Opakovaná struktura: rýžová pole, solární panely, podlahové dlaždice atd .; 

5. Velké množství předmětů bylo v pohybu: Davy lidí, toky vozidel, mořské vlny atd .; 

6. Velká plocha zachycená na obrázku se skládá z předmětů, které nejsou vyrobeny z difuzních reflexních materiálů: zrcadla, sklo, reflexní  povrchy automobilů atd .; 

7. Úhly pohledu se mezi snímky velmi liší (šikmý systém s 5 kamerami). Pohled shora byl rekonstruován, ale většina obrázků  pro nakloněné úhly je ztracena; 

8. Problémy s kvalitou obrazu: Rozmazané pohyby, nedostatečné zaostření, přeexponování atd .; 

9. Nekontinuita v obrazech, chybějící snímky nebo import více sad dat, které se nevztahují na stejnou oblast. 


16. Co mohu udělat pro uložení neúspěšné aerotriangulace nebo obnovení ztracených fotografií? 

1. Importujte obrázky do DJI Terra a zkontrolujte jejich 2D umístění na mapě; 

- Lze vytvořit více misí, které rekonstruují obrázky samostatně, pokud nejsou spojité a lze je jasně kategorizovat do dávek - Můžete pořídit další obrázky, abyste vyplnili snímky, které vám mohly uniknout 

2. 2D umístění obrazů jsou spojitá a nevykazují znatelné mezery;

- Úspěšnost rekonstrukce je u snímků velkých vodních ploch, jako je oceán, relativně nízká; zatímco u řek a jezer byste měli  zvýšit nadmořskou výšku mise a ujistit se, že více než 1/3 jakékoli fotografie není pokryta vodou 

- Snímky můžete znovu zachytit, pokud jsou místa v kopcovitém terénu a míra překrytí je nižší než 60%. Měli byste letět  letadlem ve vyšší nadmořské výšce a zajistit dostatečnou rychlost překrytí 

3. Data byla zaznamenána z více cest a míra překrytí mezi cestami je dostatečná. Některé cesty se v rekonstrukci neobjeví,  přičemž každou cestu lze rekonstruovat samostatně. 

- Světelné podmínky by se mezi prostředími, kde byla data získána, příliš nelišily. Pokud byly některé cesty zaznamenány ráno,  zatímco jiné byly zachyceny odpoledne, software nemusí být schopen sloučit data různých cest kvůli velkým kontrastům v jasu 


17. Textura skleněné budovy je zkreslená nebo se objevují díry na reflexních předmětech, jako jsou automobily, nebo na bílých stěnách nebo povrchech  jezer. 

1. Sklo a povrchy automobilů nejsou vyrobeny z difuzních reflexních materiálů. Můžete zkusit pořizovat snímky na větší  vzdálenost; 

2. Bílé stěny a povrchy jezer nemají textury. Můžete zkusit pořizovat snímky na větší vzdálenost. 


18. Jaké soubory mohu získat z 2D map a 3D modelů zabudovaných v DJI Terra? 

2D rekonstrukce: 

Výsledky zahrnují mapové dlaždice zobrazené v rozhraní aplikace, digitální ortofotomapy a digitální modely povrchů ve  formátu GeoTIFF použitém v projekcích UTM. 

3D rekonstrukce:

Výsledky obsahují model podrobností v .osgb, .b3dm nebo .s3mb, strukturu sítě v .ply nebo .obj, mračno bodů v .pnts, .las  nebo .s3mb a výsledný soubor letecké triangulace v .xml nebo Terra vlastní formát. 


19. Jaká je přesnost při vytváření 2D map a 3D modelů s Phantom 4 RTK? 

Při použití Phantom 4 RTK je absolutní přesnost dosažená 2D mapami v DJI Terra přibližně 1 až 2krát vyšší než GSD, což je  podobná úroveň přesnosti jako u jiného softwaru pro zpracování dat. Při letu ve výšce 100 metrů je absolutní horizontální  přesnost 2D mapy 2 až 5 cm a absolutní přesnost 3D modelů je do 4 cm. 


20. Jaké proměnné mohou ovlivnit přesnost 2D a 3D rekonstrukcí v DJI Terra? 

Přesnost rekonstrukce může být ovlivněna faktory, jako je zkreslení kamery, kvalita obrazu, výška letu, nastavení překrytí  strany a vpřed, přesnost polohování GPS (RTK) a informace o struktuře oblasti. 


21. Jak zobrazím výsledky a soubory z mých 2D map a 3D modelů? 

V každé misi můžete kliknout na tlačítko Více a otevřít složky se soubory, kde jsou uloženy soubory generované z misí. Můžete  také použít Ctrl + Alt + F pro rychlý přechod do složky. 2D mapy jsou uloženy pod „mapou“ a 3D modely jsou uloženy pod  „modely“. 

Chcete-li zobrazit soubory protokolu, použijte Ctrl + Alt + L. 


22. Mohu spustit více misí na stejném počítači? 

Z důvodu omezení kapacity zpracování počítače můžete spustit pouze několik rekonstrukcí současně. Budou zpracovány v  pořadí, v jakém jsou přidány do sestavy. 


23. Během rekonstrukce se zobrazí vyskakovací okno s textem „Nelze pokračovat ve spouštění kódu, protože nelze najít  soubor OpenCL.dll. Problém může vyřešit přeinstalování programu.“ - Co mám dělat? 

Aktualizujte ovladač GPU.


24. Proč je můj počítač zaseknutý při místním zpracování obrázků za účelem rekonstrukce modelu? Mohu spustit DJI Terra při  spouštění jiných programů? 

Pro co nejrychlejší sestavení rekonstrukčních modelů využívá DJI Terra všechny dostupné počítačové zdroje, včetně CPU,  RAM a VRAM grafické karty, což by mohlo zpomalit počítač při běhu DJI Terra, ale po zpracování by to neměl být problém je  dokončeno. 

Během běhu DJI Terra se nedoporučuje spouštět jiné programy, které by mohly být náročné na GPU, protože by to mohlo mít  za následek selhání rekonstrukce modelu. 


25. Podporuje DJI Terra rekonstrukci zájmových oblastí ROI (region of Interest) ? 

Ano. Po dokončení aerotriangulace můžete nastavit oblast zájmu a zahájit rekonstrukci. 


26. Existují nějaké požadavky na import souborů .prj do DJI Terra? 

Chcete-li povolit import souboru .prj do DJI Terra, musíte zajistit, aby soubor dodržoval formát podporovaný Esri a jeho projekční  nebo souřadnicová data rámce jsou popsána ve znakových řetězcích WKT. 


27. Proč se mi zobrazila chybová zpráva: „Chyba čtení souboru JSON“? 

1. Část hodnoty pro horizontální nebo vertikální přesnost v POS datech vašich importovaných obrázků je 0; 

2. Horizontální nebo vertikální přesnost obrazu GCP je nastavena na 0 (doporučujeme aktualizaci na verzi 2.2.1 a vyšší, která  má automatický mechanismus odolnosti proti chybám). 


28. Mohu přidat výstupní formát po dokončení 3D rekonstrukce? 

Ano, po dokončení 3D rekonstrukce můžete pokračovat v rekonstrukci kontrolou požadovaného výstupního formátu. 

Výstupní souřadnicový systém 

1. Jaký je účel nastavení výstupního souřadnicového systému?

Následující výsledky rekonstrukce lze dodat ve specifikovaných souřadnicových systémech. Výsledky 2D  rekonstrukce: dsm.tif ? result.tif 

Výsledky 3D rekonstrukce: soubory LAS, OBJ, PLY, OSGB. Každý soubor je dodáván se souborem instrukčních  souřadnicových systémů metadata.xml. 


2. Proč se mi po nastavení výstupního souřadnicového systému a kliknutí na Rekonstruovat zobrazí vyskakovací okno „Chyba výstupního souřadnicového  systému“? 

Tato chyba se zobrazí, pokud výsledky rekonstrukce nelze převést na zadaný souřadný systém. Výstupní souřadnicový  systém má co do činění s informacemi GPS na obrázcích a souřadnicovým systémem, ve kterém jsou GCP. Zde je několik  scénářů, které byste mohli zvážit: 

( 1 ) Letecká triangulace bez GCP 

( 2 ) Letecká triangulace optimalizovaná pomocí GCP Vlícovací body (GCP) 

1. Co jsou pozemní kontrolní body? Jak získat pozemní kontrolní body?

Pozemní kontrolní body (GCP) jsou označené body na zemi se známými souřadnicemi a jsou jasně viditelné na obrázku. GCP  lze získat pomocí fotogrammetrických metod, jako je GPS-RTK nebo totální stanice. 


2. Proč používat GCP? 

GCP pomáhají zvýšit robustnost a přesnost letecké triangulace, zkontrolovat přesnost letecké triangulace ve srovnání se  skutečnými měřeními a určit absolutní orientaci převedením výsledku letecké triangulace na GCP v určeném souřadnicovém  systému. 


3. Co je třeba poznamenat při importu souborů GCP? 

Data GCP by měla být v tomto pořadí: název bodu, zeměpisná šířka / X, zeměpisná délka / Y, výška / Z, vodorovná přesnost, svislá  přesnost). Údaje o přesnosti jsou volitelné. První řádek jsou data souřadnic a každý sloupec je oddělen mezerou nebo tabulátorem.  V promítnutém souřadnicovém systému X představuje východ a Y představuje sever. 


4. Jaké jsou rozdíly mezi GCP a kontrolními body? 

GCP se používají k optimalizaci výsledku letecké triangulace. Trvalo by nejméně tři GCP, aby byla zajištěna absolutní  orientace pro leteckou triangulaci. 

Kontrolní body se používají ke kontrole absolutní přesnosti letecké triangulace porovnáním chyby mezi výsledkem vypočteným  vzdušnou triangulací a skutečnými měřeními. Pro výpočet v každé cílové oblasti se doporučuje použít nejméně čtyři GCP. 

Pokud máte nepřeberné množství GCP, můžete si některé z nich nastavit jako kontrolní body a zkontrolovat přesnost. 


5. Jak přesné by měly být GCP? 

Při letecké triangulaci se používají hodnoty GCP a přesnost by měla odpovídat konečné absolutní přesnosti, kterou váš  projekt potřebuje. 

Čím menší je nastavení přesnosti, tím silnější bude příspěvek GCP k triangulačnímu modelu.


6. Co je chyba reprojekce GCP? 

Při výpočtu bodu a GCP byly označeny alespoň na 2 obrázcích, budou 3D souřadnice vypočítány a promítnuty na všechny  obrázky, ve kterých se bod objeví. Rozdíl mezi označeným bodem a reprojektovaným bodem na obrázku je chyba reprojekce.  průměr různých chyb promítání se v DJI Terra zobrazuje jako chyba promítání. 


7. Co je to chyba GCP 3D? 

3D chyba GCP odkazuje na prostorový rozdíl mezi jeho měřenými souřadnicemi a 3D souřadnicemi získanými provedením  prostorového průniku s prvky vnitřní a vnější orientace obrazu. 


8. Jaké jsou způsoby, jak optimalizovat výsledky po označení GCP? 

Vzhledem k tomu, že souřadný systém, ve kterém byly získány letecké snímky a GCP, lze převést pomocí DJI Terra, tj.  Obrazy a GCP používají stejný geodetický vztažný systém souřadnicového systému: 

a) U snímků s vysokou přesností určování polohy, například snímků pořízených pomocí Phantom 4 RTK, nebudou projekce  GCP daleko od skutečných měření. Označte GCP s odkazem na jejich promítnuté výsledky do obrazu a poté na obrazovce  klikněte na „letecká triangulace“. 

b) U obrázků s nízkou přesností polohování můžete nejprve spustit leteckou triangulaci s importovanými obrázky, které  obsahují informace GPS, a poté importovat měřené souřadnice GCP. Po první triangulaci můžete pokračovat v označování  GCP a spustit optimalizaci stisknutím „optimalizovat“ na obrazovce. 


9. Jaký je rozdíl mezi leteckou triangulací a optimalizací? 

Optimalizace se provádí za účelem zlepšení výsledků letecké triangulace. Pokud je triangulace provedena ihned po označení  GCP, budou při výpočtu použity také kontrolní body, což není ideální. Lepším postupem bude: letecká triangulace, zadejte  souřadnice GCP a označte je proti

promítnuté souřadnice obrazu se optimalizují. Tímto způsobem se GCP používají ke zlepšení přesnosti letecké  triangulace. 


10. Importoval jsem všechny obrázky a nyní jsem na stránce Správa GCP, ale proč nevidím informace o poloze a postoji  kamery? 

Zkontrolujte, zda jsou informace o poloze a poloze importovaných obrázků správné. 


11. Proč se GCP a postoj / pozice kamery po importu GCP nezobrazují na správném místě? 

Ujistěte se, že informace o poloze a postoji na obrázcích jsou správné, a vyberte stejný souřadnicový systém jako ten, ve  kterém jsou nastaveny GCP. 


12. Proč je přesnost kontrolních bodů po optimalizaci pomocí GCP nižší? 

Přesnost letecké triangulace a optimalizace jsou ovlivněny třemi faktory: chybou ve značení GCP, chybou v měření souřadnic  a distribucí a počtem GCP v oblasti mapování. 

Doporučujeme vám vybrat alespoň čtyři GCP rovnoměrně rozložené v cílové oblasti. Každý GCP by se měl objevit na  nejméně čtyřech obrázcích na různých místech a neměl by se nacházet blízko okraje obrázku. 


13. Podporuje DJI Terra zpracování GCP pro snímky pořízené jinými drony DJI? 

Ano. 


14. Importoval jsem GCP, ale proč se nezobrazují ve vzdušné triangulaci? 

1. Souřadné systémy se neshodují. Ujistěte se, že souřadnicový systém GCP je stejný jako u vybraných GCP a že  souřadnicový systém importovaných dat POS je stejný jako vybraná data POS. 

2. Souřadné systémy nelze převádět z jednoho na druhý. Zajistěte, aby bylo možné převést souřadný systém obrazových  POS dat do souřadnicového systému GCP. Pokud ne, převeďte systémy pomocí softwarového programu třetí strany.

3. Výškové chyby. Zkontrolujte výškové rozdíly mezi souřadnicovými systémy importovaných údajů POS a GCP. Pokud se  vyskytnou chyby, upravte je v nastavení dat POS. 

POS data 

1. Kdy musím importovat data POS? 

1. Pokud hledáte získat výsledky v určité výšce nebo souřadnicovém systému (např. Místní výšce nebo souřadnicovém  systému, který nemusí být obsažen v existující databázi společnosti Terra) bez GCP. 

2. Pokud hledáte zpracování POS dat a GCP ve stejné výšce nebo souřadnicovém systému, možná budete muset  importovat POS data a GCP data, která již byla převedena do uvedeného systému. 


2.Jak nastavím souřadný systém a výškovou chybu údajů POS? 

Nastavení souřadnicového systému údajů POS musí odpovídat skutečnému systému zapsanému v datech. Jakékoli chyby  výšky je třeba upravit v nastavení. Po úpravě všech nastavení importu POS můžete zobrazit náhled hodnot výšky. 


3. Co bych měl mít na paměti při nastavování přesnosti údajů POS? 

1. Nastavte výchozí přesnost DJI Terra. Pokud obrázky obsahují informace RTK a jsou opravené, DJI Terra načte tato data  automaticky a nastaví přesnost takto: vodorovná přesnost: 0,03 

m, přesnost převýšení: 0,06 m. Pokud nejsou k dispozici žádné informace RTK nebo pokud nejsou pevné, nastaví se horizontální  přesnost na 2 ma vertikální přesnost 10 m. 

2. Nastavte hodnoty přesnosti ručně. Upravte hodnoty vodorovné a svislé přesnosti do datových souborů POS a vyberte  odpovídající sloupec v nastavení importu POS. 


4. Co se stane ve výpočtech letecké triangulace, pokud některým snímkům chybí data POS? 

Tyto obrázky nebudou zahrnuty do výpočtů letecké triangulace. 


5. Mám zapnout POS omezení pro zpracování obrazu během letecké triangulace?

Obecně byste jej měli ponechat zapnutý, ale vypněte jej, pokud obrazová POS data a GCP nejsou ve stejném výškovém  systému. 

2D multispektrální rekonstrukce 

1. Jaké výsledky lze exportovat z 2D multispektrální rekonstrukce? 2.Jak se vegetační indexy počítají při 2D multispektrální rekonstrukci a co znamenají?


3. Podporuje režim 2D multispektrální konstrukce také data z jiných multispektrálních kamer jiných než P4  Multispectral? 

V současné době ne.


4. Mohu vytvořit 2D multispektrální rekonstrukce bez importu obrázků RGB? 

Ne. V současné době jsou pro 2D multispektrální rekonstrukce vyžadovány obrazy RGB. 


5. Lze obrázky konkrétního pásma pořízené P4 Multispectral importovat do DJI Terra pro 2D multispektrální rekonstrukci? 

Ano. K provedení rekonstrukce stačí importovat obrázky RGB a obrázky v pásmech požadovaných konkrétním vegetačním  indexem. 


6. Podporuje radiometrická korekce 2D multispektrální rekonstrukce? 

Ano, před rekonstrukcí lze importovat kalibrační data pro radiometrickou korekci 


7. Kolik sad dat kalibrační desky je podporováno pro kalibraci záření? 

Podporovány jsou až tři sady dat kalibrační desky. 

Ostatní 

1. Mohu upravit umístění, kde jsou uloženy moje 2D a 3D rekonstrukce?

Ano. Výchozí cesta je C: Users *** (Uživatelské jméno) Documents DJI DJI Terra. Můžete upravit 

cestu přechodem do  adresáře. 

>> >> Cache


2. Mohu importovat modely generované v DJI Terra do jiných softwarových programů, jako jsou Maya, Blender, SketchUp  a 3ds Max? 

Ano, soubory .obj generované v DJI Terra lze importovat do Maya, Blender, SketchUp a 3ds Max. Vyhledejte výukové programy  pro konkrétní proces pro každý software.


3. Mohu vložit 3D model na webovou stránku? 

Ano, soubory .b3dm, .osgb, .ply a .obj generované DJI Terra jsou univerzální formáty souborů a lze je vložit na webové  stránky. Pokyny pro vložení každého z těchto formátů najdete online. 


4. Mohu k vytváření 2D nebo 3D modelů používat jiné než letecké snímky?

Teoreticky je lze použít k rekonstrukci 3D modelů, i když kvalita může trpět. Nelze je použít k vytváření 2D rekonstrukcí.


5. Mohu zpracovat snímky pořízené z dronů jiných než DJI v DJI Terra k vytváření 2D a 3D rekonstrukcí? 

Teoreticky ano pro 3D modely, ale výsledky nemusí být tak dobré, jako kdybyste používali drony DJI. Kvalitu rekonstrukcí  využijí údaje o poloze GPS nebo RTK na obrázcích. 2D rekonstrukce v reálném čase nejsou podporovány. 


6. Jaké jsou klávesové zkratky, které mohu použít v DJI Terra?
7. Na DJI Terra se zobrazí výzva, že bylo dosaženo maximálního limitu vazby. 

1. Zkontrolujte, zda u počítačů připojených k softwaru nedošlo ke změnám hardwaru. Jakékoli změny umístění pevného disku  nebo výměny CPU zneplatní předchozí nastavení vazby; 

2. Zkontrolujte, zda jste vázali nějaké hardwarové zařízení na cloudový server, například Alibaba Cloud a Tencent Cloud, což  zruší platnost předchozího nastavení vazby.


8. DJI Terra se stále načítá a nespouští se normálně. 

1. Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nainstalován nějaký jiný software (nebo virus, trojský kůň, adware atd.), Který brání  DJI Terra v navázání připojení k internetu. To lze vyřešit resetováním sítí systému Windows. 

2. Zkontrolujte, zda byl povolen nějaký software VPN. Pokud ano, deaktivujte VPN nebo nakonfigurujte VPN správně. 


9. Systém říká Žádná licence, obraťte se na místního prodejce. 

V protokolu uvidíte následující data: 

[GetAvailableFunc] iDate: 1596520841 iCurDate: 1596520513 iEndDate: 1596729600 [GetAvailableFunc] Místní  licence zastaralá. 

iDate je čas serveru a iCurDate je aktuální čas počítače uživatele. Licenci nelze použít, když iDate> iCurDate. 

Hodnota iCurDate by měla být obvykle větší než iDate. Je možné, že hodiny vašeho počítače jsou pomalé. Můžete zkusit  resetovat čas. Windows 7 i Windows 10 podporují automatickou online kalibraci času. Doporučujeme tuto funkci povolit.

Diskuze k produktu
Máte otázku? Zajímá vás konkrétní detail? Zeptejte se nás.
Položit dotaz
Nový dotazVaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)NadpisText příspěvku
Zeptat se
Vaše jménoVáš e-mail(E-mail nebude zveřejněn)Text příspěvku
Přidat reakci
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše