Circular Polarizing Filter

Jak velký rozdíl udělá polarizační filtr? CP neboli Circular Polarizing Filter je typ skla, které eliminuje odrazy a odlesky z různých ploch. Vyznačuje se možností otáčení vrchním sklem filtru aby se dal nastavit směr záření.

Princip fungování CP filtru lze popsat ve zkratce následovně:
Máme na sobě dvě sklíčka, kde vrchní a zároveň otočné sklo má vroubkovanou strukturu. Je to podobné jako u 3D brýlí. Vroubky jsou pouze v jednom směru a tím pádem vytváří vrstvu která propouští světlo, resp. záření pouze v jednom úhlu.

Otáčením polarizačního filtru nastavíme přesný úhel, který zachytí právě záření, které je ve spektru odlesků a tím pádem nám z fotografie zmizí.

Mimo odražené světlo- odlesky, CP filtr eliminuje i záření zobrazovacích zařízení. Jak lze vidět na obrázku, pokud fotíte např. místa kde budou billboardy a chcete je instantně vypnout, stačí mít cpl filtr.

Další účinek cp filtru je vytažení barvy. Pokud se fotografuje nebo točí krajinka, barvy stromů a oblohy budou jasnejší - modrá bude modřejší a zelená zelenější.


Na fotografii vpravo se použil polarizační filtr který vytáhl barvu oblohy a eliminoval odlesk hladiny vody - je tedy čirejší a je lépe vidět přes hladinu

"Kruhové" polarizační fotografické filtry se sestávají z lineárního polarizátoru na přední straně a destičky se čtvrtvlnnou deskou. Deska se čtvrtvlnami převádí zvolenou polarizaci na kruhově polarizované světlo ve fotoaparátu. Toto funguje se všemi typy kamer, protože zrcadla a rozdělovače paprsků rozdělují kruhově polarizované světlo stejným způsobem, jak rozdělují nepolární světlo

Lineární polarizační filtry se dají snadno odlišit od kruhových polarizátorů. V lineárních polarizačních filtrech funguje polarizační efekt (otáčením vidíte rozdíly) bez ohledu na to, ze které strany filtru se scéna sleduje. V "kruhových" polarizačních filtrech polarizační efekt funguje, když je scéna pozorována z vnější strany se závitem (zadní) stranou filtru, ale nefunguje, když se díváte dozadu.