Dovozci dronů firma TELINK a DJI CZ/SK si pro Vás připravili odpovědi na Vaše nejčastější otázky související s novou legislativou.

Otázky a odpovědi máme pro vás ve video i v písemné formě .
Písemné znění je rozšířené a podrobnější. Navíc navíc můžete přidávat doplňující otázky. Budeme na ně průběžně odpovídat.
Připravujeme rozšíření o další okruhy otázek a odpovědí.

Nevíte jak správně létat, máte za sebou základní testy? Nebo se na ně teprve připravujete?
Zvažujete přechod do kategorie Specific? Chcete se opravdu něco dozvědět, ne pouze projít testy?
Můžeme nabídnout některé z našich osvědčených školení. Kontaktujte nás 602 395 889.

Obecné informace

Jaká je základní myšlenka rozdělení provozu dle nové legislativy? Jak je nahlíženo na bezpečnost?
Legislativa posuzuje především rizikovost provozu. Aby to bylo možné, jsou drony rozděleny do tříd označených C0 - C6. Třídy určují rizikovost dronu, hlavním parametrem je hmotnost, mezi další patří velikost, rmax. rychlost, bezpečnostní prvky, způsob komunikace....
Další parametrem je způsob létání, respektive rizikovost provozu. Ta je rozdělena do takzvaných podkategoriích označených A1, A2, A3. Áčka zjednodušeně říkají, s jakým dronem smíme do jakých vzdáleností od osob, budov…

Musím se také registrovat a skládat online test i pro menší drony drony DJI?
Odpověď zní ANO.
registrace: https://dron.caa.cz/
dokument pro vzdělávání: FAQ-DRONES_CS.pdf

Nejčastější dotazy a rady jsme zpracovali zde:
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/evropska-legislativa-nejcastejsi-dotazy-souvisejici-s-registraci

Evropské nařízení platí bezvýhradně, nebo bude zaváděno postupně?
Aktuálně jsme ve dvouletém přechodném období. Létáme dle pravidel pro přechodné období.. Postupně budou vznikat pravidla pro vzdělání v kategorii Specific. Postupně půjdou na trh nové typy dronů, ty budou fungovat dle standardních pravidel.

Co zásadního se změnila evropská legislativa? Do jaké výšky smím nyní s dronem létat?
Běžná maximální výška letu je nyní 120m.

Je evropská legislativa rozšířena o nějaká tuzemská specifika?
Ano, přechodné rozšíření vzniklo na základě opatření obecné povahy vydané (OOP) ÚCL.
Byla vytvořena zeměpisná zóna LKR10-UAS. Vertikální hranice je GND - FL 660 (0 - 20 116,8 metrů, horizontální hranici tvoří státní hranice ČR.

K čemu OOP slouží, jak upravuje společnou existenci evropského nařízení a české legislativy?
Účelem je uplatnění dodatečných podmínek pro všechny druhy provozu UAS. Upřesňuje provoz v prostorách kolem letiště (CTR, MCTR, ATZ), ploch SLZ, v zeměpisných zónách (LKR, LKP, LKD, TSA, TRA), pro hustě osídlený prostor, pro ochranná pásma, v CHKO a další pravidla.
Podrobnostem je věnovaný článek:

Zavádí zpět pravidla, známá jako doplněk X?
Doplněk-X zpět nezavádí, uplatňuje obdobná pravidla, především kolem letišť.

Umožní mi registrace v Evropské databázi létat ve všech členských zemích EU?
Ano, registrace platí pro 27 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Jedná se o novou společnou databázi, to je jedna z výhod tohoto systému.

Značení dronu a registrace

Jak má vypadat označení dronu?
a)Takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li UA na zemi, bez potřeby jakéhokoliv jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky.
b) Může se použít QR kód (quick response code).
c) Pokud rozměry UA nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo UA představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na UA zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.
Další detaily nejsou specifikovány. Samolepky, případně i nesmazatelná fixa je řešením.

Mohou se pro jeden dron registrovat 2 lidé? Jak máme řešit situaci sdílení dronu mezi piloty?
Ano, jsou pro to pravidla. Záleží na tom, v jakém vztahu osoby jsou.

Dron označíte číslem provozovatele (vlastníka), to pochopitelně může být zároveň pilot. Pokud s dronem bude létat někdo jiný, je to na odpovědnost provozovatele.
Z toho plynou dva možné scénáře.

Firma se zaměstnanci
Firma - provozovatel UAS, musí na UA uvést registrační číslo (poznávací značku), které získal na konci procesu registrace (zápisu do rejstříku).
Zaměstnanec - pilot musí mít průkaz pilota, který získá na základě online testu.

Zapůjčení bez osobního dohledu, “půjčovna”
Pokud osoba využívá UAS, jehož vlastníkem je třetí strana, musí splnit tyto podmínky

a) zaregistrovat sám sebe
b) dát na UA svou poznávací značku (na dronu mohou být i dvě značky)
c) nahrát svou poznávací značku do identifikačního e-systému, pokud je jím UA vybaveno.

Do kdy je třeba splnit test od registrace?
Jakmile chcete odstartovat s dronem, musíte mít platný doklad o absolvování online výcviku.

Může se registrovat slovák, nebo jiná osoba ze zahraničí?
Ano, podmínkou je trvalé, nebo přechodné bydliště v ČR. Obecně platí, že osoba, která se chce v ČR registrovat musí být ve státním registru. Systémy jsou propojené.

Týká se registrace všech dronů DJI?
Ano všech, bohužel ani Tello není v kategorii hraček. Registrace není nutná, pokud Tello budete provozovat v interiéru.

Musím se registrovat a skládat test, když mám zakoupený Mini 1/ Mini 2?
Ano, UA má MTOW pod 250 g, ale disponuje kamerou, která je schopna zaznamenat osobní údaje.

Jak to bude s provozem Mini 1/ Mini 2 v přechodném dvouletém období a hlavně po něm?
Oba modely UA budou provozovány v přechodném i po přechodném období podle podkategorie A1.

Mám platný průkaz svazu leteckých modelářů ČR. Zůstává vše při starém … je to tak?
Členy SMČR automaticky zaregistruje na ÚCL sám Svaz, každý pilot si následně pouze umístí na svůj RC model číslo CZEt7slfy2nqzwrj, které přidělilo ÚCL pro SMČR + číslo své klubové licence (příklad: CZE 123-456), obě čísla jsou povinná.
Pro létání s dronem si musíte udělat vlastní registraci a online test. Svazová registrace je pro drony nepoužitelná.

Pojištění a věk pilota

Jaké drony a při jakém druhu provozu musí mít pojištění odpovědnosti za škodu?
-všechny drony do 20 kg v případě že se nejedná o sportovně rekreační létání, dle pravidel EU 785/2004
-všechny drony nad 20 kg, dle pravidel EU 785/2004
-vlastníci Leteckých prací dle pravidel EU 785/2004
-specific kategorie, dle pravidel EU 785/2004
-letecké veřejné vystoupení, dle pravidel EU 785/2004

Nařízení EP a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

Jaké pojištění je vhodné sportovně rekreační létání, při hmotnosti dronu do 20 kg?
Můžete si sjednat tak zvané hobby pojištění odpovědnosti. To je výrazně levnější proti pojištění pro práci.

Jaká je věková hranice pro let s dronem?
Minimální věk – 16 let, pokud je pilot mladší, může létat:
1) pokud je dron hračka (parametr uvedený na obalu)
2) s dronem s označením třídy C0 v podkategorii A1, který je hračkou ve smyslu směrnice 2009/48/ES.
3) u soukromě zhotoveného bezpilotního systému s maximální vzletovou hmotností nižší než 250 g
4) pod přímým dohledem dálkově řídícího pilota staršího 16 let, který splňuje požadavky odstavce 1 a článku 8. pod přímým dohledem dálkově řídícího pilota s oprávněním (starší 16 let)
5) v rámci klubu/ sdružení leteckých modelářů dle zavedených postupů

“Áčka”

Co značí podkategorie A1, A2, A3?
Podkategorie A1 - A3 značí rizikovost provozu.
Podkategorie A1, A3 = nízké riziko, stačí základní vzdělání, viz nová povinná registrace s online testem (https://dron.caa.cz/ ).
Pokud chci létat ve vyšším riziku (podkategorie A2), musím si doplnit vzdělání. Bude se jednat o doplňkový test a praktickou zkoušku.

Je někde informace, kde se dá udělat test na A2 kategorii?
Podrobnější informace k testům na A2 čekáme. Vydá je Úřad pro civilní letectví.

Jak bude probíhat test pro kategorii A2, jaké výhody budou mít “staří profesionálové”?
Postupy pro podkategorii A2 jsou v tuto chvíli v přípravě. Předpokládáme, že předmětný test nebude online, ale proběhne oproti ztotožnění fyzické osoby ve školicích prostorách Úřadu pro civilní letectví. Předpokládáme také, že držitelům národních povolení k létání, kteří prošli systémem ověření teoretických znalostí pilota, bude způsobilost A2 uznána. Pro další informace prosíme sledujte webové stránky https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/otevrena-kategorie-open/zpusobilost-pilotu-pro-provoz-v-podkategorii-provozu-a2/.

Týká se letecký průkaz (doklad o absolvování online výcviku A1, A3) i komerčních letů? Nebo je tam jsou nějaké poplatky?
EU nařízení nerozlišuje hobby a komerční lety. Rozlišuje rizikovost provozu. V nízkém riziku, v podkategoriích A1 a A3, je možno provádět i komerční lety. Povinné je pojištění.
Pokud vám nebude létání v nízkém riziku stačit, je nezbytné si doplnit vzdělání, to bude zpoplatněno.

“Céčka”

Co značí Céčka (rozdělení C0 - C6) na obalu dronu?
Jedná se o označení třídy. Rozdělení je dle hmotnosti, ale nejedná se o jediný parametr, který drony pro zařazení do jednotlivých tříd musí splňovat.
Specifikace je stanovena dle (EU) 2019/945), (EU) 2020/1058.

Proč se drony s označením třídou “C” neprodávají?
EASA s výrobci dohaduje přesnou specifikaci. Proto drony postavené dle určených parametrů zatím nejsou na trhu.
Výrobci mají dle nařízení EU povinnost tyto drony vyrábět nejpozději od 1. 1. 2023.
DJI pracuje i na možnostech pro dodatečné označení třídou “C”.

Jak je to s drony bez štítku “C” od výrobce? Jak je mohu nyní provozovat? Jak po přechodném období?
Drony bez označení třídy “C” jsou provozovány dle pravidel dvouletého přechodného období a pravidel podkategorií A1 - A3.

do 250g (i vlastní stavba) jako podkategorie A1, může nad jednotlivé osoby, ne nad shromáždění
250 - 500g jako podkategorie A1 s omezením, pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou
nezapojenou osobou, pokud se tak stane musí rychle pryč, nesmí nad shromáždění
do 2kg jako podkategorie A2
do 25 kg jako podkategorie A3

Po přechodném období od 1. 1. 2023
do 250g podle pravidel podkategorie A1
do - 25 kg podle pravidel podkategorie A3

V jakých vzdálenostech od budov, mohu létat v současném dvouletém přechodném období?
(drony bez označení “C”, dle pravidel Opatření obecné povahy vydané ÚCL)

Bezpilotní letadla bez označení příslušné třídy, která jsou v současné době na trhu a v provozu vnímáme jako letadla, která nesplňují předpoklady pro neomezené přelétávání osob, prostředků a staveb. I v případě provozu bezpilotního systému v podkategorii A1 by se měl dálkově řídící pilot vyhnout přeletu nad nezapojenými osobami, kdykoliv je to možné. Provoz nad stavbami nebo obecně zástavbou by měl probíhat ve „specifické“ kategorii provozu, s Úřadem pro civilní letectví vydaným Oprávněním k provozu.

V jakých vzdálenostech od osob a budov, mohu létat v současném dvouletém přechodném období?
(drony bez označení “C”, pravidla EU)

do 250g (jako A1) může nad jednotlivé osoby, ne nad shromáždění
250-500g (jako A1 s omezením) pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou, pokud se tak stane musí rychle pryč,
nesmí nad shromáždění
do 2kg (jako A2) min vzdálenost 50 metrů a dle pravidla 1:1 vzdálenost : výška od nezapojených osob
do 25 kg (jako A3) min. vzdálenost 150m od budov, min 30 metrů od lidí a dle pravidla 1:1 vzdálenost : výška od nezapojených osob
Bezpilotní letadla bez označení příslušné třídy, která jsou v současné době na trhu, ÚCL vnímá jako letadla, která nesplňují předpoklady pro neomezené přelétávání, prostředků a staveb.

Chápu správně, že MAVIC 2 PRO nebude možné po 1.1.2023 provozovat v "A2"? Pokud bych tedy nyní udělal doplňkový test na "A2", tak to s tímto dronem bude pouze na 2 roky…
Otázkou je, kam směřuje Vaše létání. Pokud směřujete především k pracovním letům, dá se očekávat, že se budete chtít posunout do kategorie SPECIFIC. V této kategorii bude provoz možný i za lepších podmínek. Kam až se dostanete, bude záležet na více faktorech. Možnosti této kategorie jsou široké. Pokud Vás zajímalo, jak to bude v kategorii OPEN, tam bude provoz v podkategorii A2 možný pouze do konce přechodného období. Jak správně usuzujete. Ale může dojít i k prodloužení přechodného období, může dojít ke změnám podmínek.

Pochopil jsem správně, že s Mavicem 2 Pro mohu létat min. 150m od domů?
Ano, pro Mavic 2 PRO je jedna z možností létat dle pravidel podkategorie A3 = vzdálenost 150m od budov a min. 30m od procházejících osob.
Ale je možno, na základě doplňkového testu pro podkategorii A2, dosáhnout lepších podmínek. To je vzdálenost 50 metrů. Podrobnější informace k testům na A2 vydá Úřad pro civilní letectví.

Jak je to s létánim Mavica Mini ve městě?
Mavic Mini může létat ve městě, může i nad lidi (ale ne záměrně), ne nad shromáždění. Musí dodržet pravidla podkategorie A1 a zeměpisných zón, hlavně LKR10-UAS.

Jak to bude s Phantomem 3 Advanced, když nebudu chtít létat nad lidmi?
V přechodném období spadá tento dron do podkategorie A3 ( platí i po 31.12. 2022). Nebo, po doplnění vzdělání do podkategorie A2, dle těchto pravidel, platných do 31. 12. 2022. Viz odpovědi věnované “Áčkům”.

Mohu létat nad sousedovic pozemkem?
Ano, společný vzdušný prostor je i nad cizími pozemky. Ale je třeba brát v patrnosti další pravidla týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
Z toho plyne, že létat někomu nad intenzivně užívanou zahradou, vedle rodinného domu je nemožné, bez výslovného souhlasu majitele. Úplně něco jiného je pole.

Létání nad vodními plochami je povoleno nebo ne?
Létání je možné, ale vodní plochy je třeba rozlišovat. Vodní plocha může být vodním zdrojem, dopravní cestou...
Pokud má plocha ochranné pásmo, dle předpisů pro LKR10-UAS - je provoz možný jen na základě oprávnění k provozu vydaného Úřadem s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu či oprávněné osoby.

Jak je to s létáním v CHKO?
Není nutné povolení ÚCL pro 4. zónu CHKO, nutno dodržet pravidla LKR10-UAS, které říká, nenarušit provozem chráněné druhy živočichů.
V ostatních zómách s povolením.

Jak se pozná hračka? Může být dron s kamerou hračkou?
Ano, malý dron s kamerou může být hračkou. Musí splňovat celou řadu parametrů. Je to dáno směrnicí 2009/48/ES.
Zákazník by to měl být schopen rozpoznat dle informací na obalu výrobku. Jedním z důležitých parametrů je věk pod 14 let. Např. Tello hračkou není, má označení na obalu 14+.

Musí se registrovat dron Tello?
Bohužel ano, nemá status hračky. Označení na obalu Tello je 14+. Pro létání v interiéru to není třeba. Neužíváte společný vzdušný prostor.

Článek vás zaujal, nechcete přijít o další informace?

Můžete sledovat naší sekci článků: https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa
Nebo se přihlaste k odebírání newsletteru, klikněte sem .

Nemálo přehledných schémat lze nalézt také na webu Létejte zodpovědně, např. konkrétně zde:
https://www.letejtezodpovedne.cz/legislativa/jak_letame_nyni/OOP