Evropská legislativa Díl 5

PŘECHODNÉ OBDOBÍ 07/2020 - 06/2022

V minulých článcích tohoto seriálu jsme vysvětlili nařízení EU 2019/945 a 2019/947 pro provoz bezpilotních systémů. Než tato opatření vejdou v platnost, čeká nás dvouleté přechodné období. 

Letadla bude možné provozovat v kategoriích provozu A1 a A3. To znamená v těch méně nebezpečných. 

Protože většina letadel na trhu zatím nezapadá do nově vytvořených tříd C0 - C4 (rozdělení dle hmotnosti a dalších technických parametrů letadel).  Bude jejich provoz možný na základě čl. 22 Přechodná ustanovení po dobu přechodného období. Jak tedy budeme moci provozovat bezpilotní systémy od 1.7.2020 do 30.6.2022 ? Případně s odkladem, který se předpokládá díky pandemii.

Registrace provozovatele

Provozovatel se musí registrovat. Získá jedinečné registrační číslo provozovatele, které bude umisťovat na všechna svoje letadla. Detailnější informace najdete v předchozím článku.


Přechodné třídy letadel

 1. Letadla do celkové hmotnosti  500 g

 2. Letadla o hmotnosti 500 - 2000 g

 3. Letadla o hmotnosti 2 kg až 25 kg


Přechodná ustanovení, citace

“Článek 20

Zvláštní ustanovení týkající se používání některých bezpilotních systémů v „otevřené“ kategorii


Druhy bezpilotních systémů ve smyslu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (9), které nejsou v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 a které nejsou soukromě zhotoveny, je povoleno i nadále provozovat za následujících podmínek, pokud byly uvedeny na trh přede dnem 1. července 2022:

 1. v podkategorii A1, jak je definována v části A přílohy, pokud má bezpilotní letadlo maximální vzletovou hmotnost nižší než 250 g, včetně užitečného zatížení;

 1. v podkategorii A3, jak je definována v části A přílohy, pokud má bezpilotní letadlo maximální vzletovou hmotnost nižší než 25 kg, včetně paliva a užitečného zatížení.”


“Článek 22

Přechodná ustanovení

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 20, používat bezpilotní systémy, jež nesplňují požadavky částí 1 až 5 přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/945, v „otevřené“ kategorii je povoleno po přechodné období dvou let, které začíná rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, a to za těchto podmínek:

a)

bezpilotní letadla s maximální vzletovou hmotností nižší než 500 g provozuje v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.020 odst. 1 části A přílohy dálkově řídící pilot, jehož úroveň způsobilosti stanovil dotčený členský stát;


b)

bezpilotní letadla s maximální vzletovou hmotností nižší než 2 kg jsou provozována při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 metrů od osob a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.030 odst. 2 části A přílohy;


c)

bezpilotní letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 2 kg a nižší než 25 kg jsou provozována v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.040 odst. 1 a 2 a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.020 odst. 4 písm. b) části A přílohy.”


Pravidla pro bezpilotní letadla, zjednodušeně

Na základě tohoto nařízení se budou tedy letadla vyrobená do 30.6.2022, která ještě nesplňují nová pravidla, provozovat takto:


Letadla do 0,5 kg  v oblastech, kde je důvodný předpoklad, že nebudou přelétávány do provozu nezapojené osoby a kde bude zaručeno, že nebudou přelétávána shromáždění osob.


Letadla 0,5 - 2,0 kg při dodržení horizontální vzdálenosti alespoň 50 m od nezapojených osob. Pilot bude muset být držitelem osvědčení o způsobilosti (Rozšířená varianta online testu a prohlášení o praktickém výcviku)  


Letadla 2,0 - 25,0 kg při horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že nebudou ohroženy do provozu nezapojené osoby a kdy pilot bude muset absolvovat základní variantu online testu.


Online testy a výcvik


Základní varianta testu prověřuje základní znalosti každého pilota a obsahuje 40 otázek z níže uvedených 9 základních okruhů:

 1. letecká bezpečnost

 2. omezení vzdušného prostoru

 3. předpisy týkající se letectví

 4. omezení lidské výkonnosti

 5. provozní postupy

 6. obecné znalosti o bezpilotních systémech

 7. ochrana soukromí a ochrana údajů

 8. pojištění

 9. ochrana před protiprávními činyRozšířená varianta testu pro nejrizikovější kategorii A2 obsahuje 30 otázek ze 3 okruhů:

 1. meteorologie

 2. provádění letů bezpilotních systémů

 3. technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi


Praktický výcvik


Výcvik bude možné absolvovat buď přímo na ÚCL nebo v pověřené výcvikové organizaci, která vydá absolventovi „potvrzení o absolvování výcviku“.

 

Chcete vědět, kdy vyjde další díl, jaké bude jeho téma? Klikněte zde, budeme vám posílat upozornění. 

LÉTEJTE ZODPOVĚDNĚ - stránky na kterých se zobrazují informace všech zainteresovaných institucí: Ministerstvo dopravy, ÚCL (Úřad pro civilní letectví), ŘLP ČR (Řízení letového provozu)