V pátek dne 11. 2. 2022 proběhlo slavnostní otevření nového centra.
Prostor DJI TTC byl otevřen na den přesně k pětiletému výročí otevření DJI Authorized Retail Store. Je v jeho těsném sousedství.

Na úvod byl představen plán školení na nejbližší měsíce. Zároveň byl spuštěn nový rezervační systém, ten je k dispozici u každého produktu - školení

Uvolněnější atmosféra nahrávala k diskuzím na různá témata. 
Kameramany nejvíce zajímala unikátní novinka Ronin 4D.
Někteří testovali naše nové oblečení, specialisty v oboru bezpečnosti zajímal box pro drony létající v automatickém režimu.
V 15:00 hodin proběhla přednáška na téma Legislativa a komerční užití dronů.
Následovalo vyhlášení tomboly, v které byly rozdány hodnotné ceny.

Volná diskuze pokračovala do pozdních hodin, její závěry zcela jistě ovlivní směřování oboru dronů na několik dalších let.


Proč vznikl specializovaný prostor, za jakým účelem?
Růst firmy a potřeba školit více zákazníků ve více oborech si vyžádal vytvořit speciální prostor s vyšší kapacitou a příjemnějším prostředím.
TELINK přirozeně navazuje na své standardní činnosti, které rozšiřuje a zvedá je na vyšší úroveň. Na co se lidé v DJI TTC mohou těšit?
Nejzásadnější změnou je rozšíření typů přednášek a kurzů. K nejoblíbenějším kurzům věnovaným legislativě, přibudou přednášky věnované jednotlivým
oborům, kde se drony uplatňují.

Vzdušný a příjemnější prostor umožňuje na školení pozvat celé pracovní kolektivy, nebo vyšší počet účastníků.

Prostor nabízí vyšší míru soukromí, sousedí s naší prodejnou, ale není s ní přímo propojen.Jaká je historie vzdělávání a školení ve firmě TELINK?
Firma TELINK vždy školila nové piloty. V době výroby RC letadel se jednalo především o předávání pilotních zkušeností.
Nástupem dronů již šlo daleko více o předávání informací souvisejících s obsluhou a správným využíváním bohatých funkcí.


V roce 2012 vstoupil v platnost tak zvaný doplněk X, to byl pro TELINK impuls pro přípravu dokumentace a osnov pro školení profesionálních pilotů.
Jejich školení pochopitelně pokračuje i dnes, ale dle nových evropských pravidel.

Postupně TELINK začal tvořit standardy odborného prodeje dronůNa samém začátku vznikl  marketingový slogan “předání ve vzduchu”. Pokud je předání na letišti, probíhá to tak i dnes. Také vznikly dva zásadní produkty,  “zprovoznění výrobku” a “zaškolení obsluhy”. Tyto dvě položky nabraly na popularitě, díky nim se TELINKU podařilo vychovat tisíce pilotů a minimalizovat celou řadu problémů.


Děkujeme za návštěvu všem hostům a podporovatelům, bez vás by celá akce neměla žádný význam! Nebylo by hodnotných cen v tombole!