Obchodní podmínky, reklamační řád, formuláře
Obchodní podmínky

Kontaktní údaje Název: TELINK, spol. s r.o. Sídlo - provozovna: Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 13

IČ: 25110730 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50458 Telefon: +420 602 395 889 Email: telink@telink.eu Web: www.telink.eu, www.djitelink.cz

Provozní doba: Po - Pá 9:00 - 19:00 So 9:00 - 14:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě třech pracovních dnů.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.telink.eu a www.djitelink.cz Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Není tím myšlena automatická opověď systému, ale "ručně" psaná odpověď. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata nejpozději druhý pracovní den, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Zrušení je třeba provést co nejdříve po objednání. Zboží může být odesláno prakticky okamžitě po přijetí objednávky. Zabráníte tím zbytečným výdajům za poštovné. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, pakliže bude zboží vyprodané.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Cena poštovného se může lišit podle váhy objednaného zboží. Balné neúčtujeme.

DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je od 1-4 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
DJI neposkytuje globální záruku. Pokud byl výrobek společnosti DJI zakoupen jinde než v našem kamenném obchodě, nebo na eshopu (případně na našem stánku na předváděcí akci) je nutné tento výrobek reklamovat u prodejce, kde byl zakoupen. V případě, že se rozhodnete u nás reklamovat výrobek společnosti DJI, který nebyl zakoupen u nás na prodejně, nebo na eshopu (případně na našem stánku na předváděcí akci), budeme účtovat manipulační poplatek ve výši 899,-

DJI CARE
Pokud se rozhodnete přes nás vyřešit opravu formou služby DJI CARE, DJI Care Refresh, DJI Care Refresh+, DJI Care Enterprise, nebo DJI Care Enterprise+, budeme účtovat manipulační poplatek ve výši 899,- Kč (+cena služby DJI CARE dle typu zařízení + DPH).

Letová data V případě poškození a reklamování dronu, kde jste si jisti, že k nehodě nedošlo vinou pilota, ale vinou stroje, budou vyžadována letová data, které je potřeba nasdílet na servisní oddělení (přesný návod jak na to obdržíte emailem). V případě že není možné dodat letová data, nebo je jiným způsobem zajistit a tím není možné jejich posouzení, je reklamace vyřizována jako pozáruční servis. V případě jakéhokoliv zásahu do software nebo hardware dronu zaniká záruka a veškeré takovéto servisy budou řešeny jako pozáruční. V případě neuznání záruky a zároveň neakceptování ceny za opravu bude účtován poplatek zahraničního servisu za vyhodnocení letových dat ve výši 1790.-. V případě neuznání záruky a akceptování ceny za opravu je již poplatek za vyhodnocení letových dat zahrnut v ceně opravy.

Opravy zahraničním autorizovaným servisem DJI V případě zprostředkování opravy přes autorizovaný servis "DJI GMBH ndustriestraße 12, 97618 Niederlauer, Německo", "DJI Europe BV Bijdorp-Oost 6, 2992 LA Barendrecht, Nizozemsko" nebo "Ivy Technology, Vasartar u. 1., 9700 Szombathely, Maďarsko" naceňuje autorizovaný servis všechny díly nezbytné pro bezpečnost provozu, tzv. uvedení letadla do 100% stavu. Pokud naceněné servisní práce a díly nejsou rentabilní, může být oprava řešena i výměnou zařízení za bezvadné zařízení ve stavu nového. Na opravy je poskytována zákonná záruční doba 12 měsíců. V případě provedení opravy se vadné díly nevrací.

Záloha uživatelských dat
Před opravou zálohujte svá data ze zařízení. V rámci servisního procesu nejsou data zálohována automaticky.

Ceny oprav jiným dodavatelem (výrobce,dovozce) budou předány ke schválení. Záruční oprava produktu nebo vyřízení služby DJI CARE, který není zakoupen u TELINK, spol. s r.o. bude zpoplatněna částkou 899,-. Je účtován poplatek částkou 899,- korun za diagnostiku servisem i v případě, že oprava nebude prováděna a nebo bude záručně uznána. Opravy zahraničním servisem DJI do celkové výše nákladů 1700 Kč vč. DPH nepodléhají schválení a budou automaticky vyřízeny. Zahraniční servis DJI naceňuje i opravy nezbytné pro bezpečnost provozu. Kompletní znění podmínek naleznete v obchodních podmínkách na https://www.djitelink.cz/cs/content/3-obchodni-podminky

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DÁLKOVÉ KOMUNIKACE
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a v původním obalu spolu s kopií faktury.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Pokud bude vrácené zboží vykazovat známky používání, bude vrácená částka ponížena o částku potřebnou k navrácení zboží do původního stavu.

PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POUŽIJTE FORMULÁŘ VIZ NÍŽE

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta pro spotřebitele 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě nákupu zboží na firmu (fakturace na IČO) se na akumulátory vztahuje záruční lhůta o délce 12 měsíců, na ostatní zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka na provedené servisní práce je 12 měsíců od provedení opravy.

záruka se nevztahuje na: -vady vzniklé běžným používáním -nesprávným použitím výrobku

postup při reklamaci: -informujte nás o reklamaci telefonicky či e-mailem -zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu -do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu... POUŽIJTE FORMULÁŘ VIZ NÍŽE -přiložte doklad o zakoupení reklamovaného zboží

Vyzvednutí reklamce a servisu:
- Jakmile bude reklamace (servis) připravena k vyzvednutí, bude zákazník informovám emailem, nebo telefonem. - Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci (servis) do tří (3) měsíců od data vyřízení reklamace (servisu), bude účtováno skladné ve výši 50,- (padesát korun českých) za každý další započatý den. - Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci (servis) do pěti (5) měsíců od data vyřízení reklamace (servisu), jsme oprávněni tuto reklamaci (servis) prodat (nebo jiným způsobem využít) za účelem pokrytí nákladů spojených s vyřízením a skladováním této reklamace (servisu)

Prohlášení o ochraně osobních dat
Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Cenová politika
- slevy u konkrétního zboží 0% - 99% - poštovné se neúčtuje při odběru nad 10 000,- - stálým zákazníkům zůstává, nebo se přiřazuje výjimečná sleva - u jednorázových velkých odběrů je možno dohodnout individuální slevu

Řešení sporů
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V Praze dne 1. 1. 2015

Reklamační řád

Reklamační řád obchodní firmy TELINK, spol. s r.o.

I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je firma TELINK, spol. s r.o. . Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím prodaného zboží je okamžik jeho převzetí kupujícím nebo jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému druhu zboží buď záruční list, nebo nákupní doklad (faktura, prodejka) ‐ dále jen záruční list, se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo…).

II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Délka záruční doby je uvedena v záručním listě. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta pro spotřebitele 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě nákupu zboží na firmu (fakturace na IČO) se na akumulátory vztahuje záruční lhůta o délce 12 měsíců, na ostatní zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka na provedené servisní práce je 12 měsíců od provedení opravy.

III. Záruční podmínky
A) V případě doručení zboží dopravcem je kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
B) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e‐mailem na adresu: telink@telink.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e‐mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
C) Místem pro uplatnění reklamace je sídlo firmy TELINK, spol. s r.o., Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 13.
D) Kupující může vadné zboží na adresu provozovny doručit osobně nebo zaslat prostřednictvím přepravní služby. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zásilka by měla být viditelně označena slovem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství – nebude‐li se servisním oddělením předem domluveno jinak) a kopii prodejního dokladu. K reklamaci musí být přiložen také podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo nebo e‐mail).
E) Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
F) Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
G) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

1) mechanickým poškozením zboží,
2) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
3) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
4) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
5) pokud se závada projevuje pouze při použití neautorizovaného spotřebního materiálu
6) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
7) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
8) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.) vznikla‐li vada v důsledku této úpravy
9) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
10) Neoprávněným vniknutím do zařízení se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace
H) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v evidenčním systému pro Servis a reklamace nebo na přiloženém listě s popisem závady
I) Zjistí‐li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.
J) Zjistí‐li technik, že příčinou problémů je nedodržení záručních podmínek uvedených v bodě G, bude reklamace zamítnuta a bude požadováno uhrazení nákladů na diagnostiku, poštovné a balné. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle vynaložených nákladů. O výše uvedeném postupu bude zákazník vyrozuměn e‐mailem.
K) Při předání zařízení s možností ukládání vlastních dat k opravě, doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možné ztrátě. Prodávající neručí za případnou ztrátu či poškození dat, která jsou uložena na zařízeních předaných k provedení servisního úkonu.
L) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Způsob vyřízení reklamace
Shoda s kupní smlouvou
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Způsob vyřízení reklamace: Jde‐li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Lhůta pro vyřízení reklamace: Posouzení reklamace výrobku, včetně volby způsobu vyřízení reklamace a realizace tohoto způsobu musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující a zákazník nedohodnou jinak. Jde‐li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
1) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla‐li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, běží původní záruční lhůta prodloužená o dobu, o kterou bylo zboží v reklamaci. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího pracovního dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.
2) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo elektronicky (emailem).
3) Vyzvednutí reklamce: - Jakmile bude reklamace (servis) připravena k vyzvednutí, bude zákazník informovám emailem, nebo telefonem. - Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci (servis) do tří (3) měsíců od data vyřízení reklamace (servisu), bude účtováno skladné ve výši 50,- (padesát korun českých) za každý další započatý den. - Pokud si zákazník nevyzvedne vyřízenou reklamaci (servis) do šesti (6) měsíců od data vyřízení reklamace (servisu), jsme oprávněni tuto reklamaci (servis) prodat za účelem pokrytí nákladů spojených s vyřízením a skladováním této reklamace (servisu)
4) Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

V. Spotřební materiál
Je‐li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. Z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

V Praze dne 1. 1. 2018

Formuláře: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
Jméno a příjmení či název společnosti: TELINK, spol. s r.o.
Adresa: Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 13
IČ: 25110730

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Datum převzetí zboží:
Číslo kupního dokladu:

Obsah balení:

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl (a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun a ………… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………………., nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Beru na vědomí, že náklady na odeslání zboží zpět k dodavateli jsou k mojí tíži. Zboží nelze zaslat na dobírku.

Datum, podpis kupujícího:
..............................................
Přílohy: kopie nákupního dokladu

Formuláře: Uplatnění reklamace (reklamační list)

Uplatnění reklamace (reklamační list)
Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
Jméno a příjmení či název společnosti: TELINK, spol. s r.o.
Adresa: Na Zlatě 2835/3, 158 00 Praha 13
IČ: 25110730

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Datum převzetí zboží:
Číslo kupního dokladu:
Popis závady:Obsah balení při předání:
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):
a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace: Datum, podpis kupujícího:
..............................................
Přílohy: kopie nákupního dokladu

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše