1.1.2023
novela zákona 49/1997 o civilním letectví

1.2.2023
Aktualizace formuláře žádosti o vydání Oprávnění k provozu
Pro účely podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu je od 1. února 2023 potřeba využít aktuální formulář žádosti, konkrétně formulář CAA/F-SP-046-1/2020. V případě, že žadatel využije staršího formuláře, bude v rámci správního řízení vyzván k doplnění chybějících údajů. V souvislosti s tím byla upravena rovněž příloha žádosti OkP dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-3/2020).

2.2.2023
Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy
U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

březen 2023
portál provozovatele na adrese dron.caa.cz
Možnost podání OkP online

13.2.2023
Funkcionalita delegátů
V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu. Delegát se přihlásí k portálu provozovatele svojí digitální identitou

Vyhláška č. 98/2023 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost od 13.04.2023
Účinnost od 28.04.2023
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-98/zneni-0

z vyhlášky § 16n

Minimální výše limitu pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu bezpilotních systémů
(K § 54d odst. 3 zákona)

(1) Minimální výše limitu pojistného plnění v podkategorii A2 a A3 otevřené kategorie provozu se stanoví na 1000000 Kč na každou pojistnou událost.

(2) Minimální výše limitu pojistného plnění ve specifické kategorii provozu se stanoví na

a) 2000000 Kč na každou pojistnou událost, nepřesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg,

b) 5000000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 0,91 kg a nepřesahuje-li 7 kg, nebo

c) 10000000 Kč na každou pojistnou událost, přesahuje-li maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla 7 kg a nepřesahuje-li 20 kg.

 

Související odkazy:


POTŘEBUJETE SI NĚKTERÝ Z DRONŮ PŘED NÁKUPEM VYZKOUŠET? NEBO CHCETE POUŽÍT SPECIÁLNÍ SNÍMAČ, KTERÝ RUTINNĚ NEPOUŽÍVÁTE?
https://www.djitelink.cz/cs/622-pujcovna

NEJSTE SI JISTI, ZDA LÉTÁTE LEGÁLNĚ? CHCETE SI ZVÝŠIT KVALIFIKACI PILOTA? NAKLIKEJTE SI “ŠKOLENÍ NA MÍRU” A MY VÁM PORADÍME NEBO DOPORUČÍME ODPOVÍDAJÍCÍ DRUH ŠKOLENÍ
https://www.djitelink.cz/cs/form/easa-g31.html

Nejčtenější články:


POVINNOSTI PILOTŮ DRONŮ V ROCE 2022
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/povinnosti-pilotu-dronu-v-roce-2022

EVROPSKÁ LEGISLATIVA, NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S REGISTRACÍ
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/nova-legislativa-otazky-a-odpovedi-hobby-provoz-video