Povinná registrace od 1. 7. 2020

Registrace, běžná věc v on-line světě, na sebe upoutala velkou pozornost.
Databáze zcela jistě umožní větší kontrolu nad vším, co se bude pohybovat ve vzduchu.
Je třeba si uvědomit, že s rostoucím provozem to bude naprosto nezbytné.
Evropské nařízení se dívá dopředu a připravuje se na poměrně hustý provoz autonomních letadel.
Určitě to nebude zítra, ani auta ještě běžně nejezdí v autonomním provozu, ale štěstí přeje připraveným… tolik na úvod.

Registrační modul bude spuštěn k 1. 7. 2020. Proces registrace bude probíhat v online režimu, bez zapojení příslušných úřadů. V první fázi bude celý proces bez poplatků.

Registrovat se budeme moci proklikem přímo ze stránek ÚCL (Úřad pro civilní letectví) nebo z webové stránky
www.letejtezodpovedne.cz.

Registrace se bude dělit na dvě části, registraci
provozovatele a registrace pilota.

Registrovat
se musí každý, kdo vlastní letadlo těžší než 250g. Pokud je letadlo vybaveno kamerou a jeho váha nepřesahuje 250 g, musí se rovněž registrovat. Jedinou výjimku tvoří hračky. 

Registrace provozovatele
obnáší vyplnění základních údajů o provozovateli, na jejich základě provozovatel obdrží registrační číslo provozovatele. Toto číslo pak provozovatel umístí na každé své letadlo.

Pravidla pro
označení - štítek nejsou zatím dokončena, ale v tuto chvíli víme, že registrační číslo provozovatele bude obsahovat 12-místný kód.

Registrace pilota
obnáší projití online školícího modulu a splnění online testu. V závislosti na zamýšlenou kategorii provozu se požadavky na výcvik liší. Pilot po splnění veškerých podmínek získá registrační číslo pilota včetně oprávnění k provozování letadel v určité kategorii. 

POZOR
kategorie nevypovídá jenom o velikosti letadla, ale
zohledňuje míru rizika. To znamená, že se jedná o kombinaci velikosti/ hmotnosti bezpilotního letadla a způsobu jeho provozu.
Oprávněním bude umožňovat provozovat jakékoli letadlo v odpovídající kategorii (A1 – A3). 

Pilotní průkaz
bude vystaven pro určitou kategorii, podobně jako řidičské oprávnění. Průkaz bude vypadat asi takto:


Předpokládá se, že průkaz bude ke stažení, v modulu registrace pilota.
Pilot se jím bude v případě kontroly prokazovat.
Žádný další dokument pilot zřejmě ze strany ÚCL neobdrží. Předpokládá se  tzv. samoregulace, bez zapojení úřadů.
Přístupy do registračního modulu budou mít pouze oprávněné instituce (Policie, autority, další).