KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)

KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)

Evropská legislativa Díl 4

 

KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)

Osnova:

 • Otevřená kategorie (A1, A2, A3)

 • Specifická kategorie

 • Certifikovaná kategorie

 • Online certifikace, kurzy a zkoušky

 

 

Evropská legislativa bude při provozu dronů (i dron je letadlo) a modelů zohledňovat míru rizika. To znamená, že se bude hledět nejen na velikost - hmotnost dronu, ale i na způsob jeho provozu.

Aby pro vás byly srozumitelné další kapitoly našeho seriálu, sestavili jsme pro vás přehled všech parametrů pro posuzování míry rizika.

Přesné znění vychází z NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/947.

POZOR, tyto “stavební” předpisy musí drony plnit až od roku 2022.

Nyní jsme v takzvaném přechodném období. Předpisy pro přechodné období pochopitelně také chystáme. Aby byly tyto předpisy srozumitelné, musíme si nejprve vysvětlit terminologii.

 

Otevřená kategorie

Dělí se na tři podkategorie. Navíc jsou rozhodující velikosti letadel a bezpečnost - druh provozu.

Pro provoz v otevřené kategorii bude nutné registrovat provozovatele. Zároveň je nutné registrovat pilota, pokud je letadlo vyšší třídy než C0 (pokud je hmotnost vyšší než 250 g), nebo je letadlo vybaveno snímačem (kamerou) schopným zachytit osobní údaje.

Otevřená kategorie zahrnuje scénáře s nízkým provozním rizikem. Scénáře nerozlišují, zda pilot používá letadlo rekreačně nebo komerčně, v obou případech se piloti drží stejných pravidel.

P
rovoz bezpilotních systémů musí splňovat všechny tyto podmínky:

Podkategorie A1, určeno pro letadla do 0,9 kg, základní test

Druh provozu: Let je “u bezpilotních letadel uvedených v odst. 5 písm. d) je prováděn takovým způsobem, kdy dálkově řídící pilot bezpilotního letadla nepřelétává nad shromážděními osob a důvodně předpokládá, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou. V případě neočekávaného přeletu nad nezapojenými osobami vzdálený pilot co nejvíce zkrátí dobu, po kterou bezpilotní letadlo nad těmito osobami letí”

Zároveň je vyžadován přímý dohled vyjma případů, kdy je letadlo provozováno v režimu “Follow-me” (až do maximální vzdálenosti 50 m od pilota).

V A1 lze tedy v některých situacích přeletět i nad nezúčastněnými osobami, na však nad shromážděním osob.

Shromáždění = seskupení lidí s takovou koncentrací přítomných osob, která jednotlivým osobám neumožňuje se vzdálit.

Povinnosti pilota a provozovatele: Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce.

Pro letadlo třídy C0 (do 250g)  se musí provozovatel registrovat. Provozovatel získá jedinečné registrační číslo provozovatele, které bude umisťovat na všechna svoje letadla.

Pro letadlo třídy C1 (250- 900 g) se musí registrovat jak provozovatel, tak i piloti, kteří navíc musí absolvovat online základní kurz a zkoušku.

Piloti si vytisknout dokument o absolvování kurzu.

Povolené třídy letadel pro A1: 
C0
(dnešní ekvivalent např. Mavic mini, 249g) 
C1 (max. hmotnost 900 g; dnešní ekvivalent např. Mavic Air, 430 g)


Podkategorie A2, platnost od 2022, určeno pro letadla kat. C2 - do 4 kg, rozšířený test + praktický výcvik

Druh provozu: Let “je prováděn tak, aby bezpilotní letadlo nepřelétávalo nad nezapojenými osobami a provoz bezpilotních systémů probíhal v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nich; dálkově řídící pilot může snížit horizontální bezpečnou vzdálenost až na 5 metrů od nezapojených osob při provozování bezpilotního letadla s aktivní funkcí nízkorychlostního režimu („low speed mode“) a po vyhodnocení situace z hlediska:

 1. povětrnostních podmínek

 1. výkonnosti bezpilotního letadla

 1. segregace přelétávaného prostoru”

V A2 tedy nelze letět přímo nad nezapojenými osobami, je třeba od nich udržovat bezpečnou horizontální vzdálenost, která se odvíjí od aktuálního způsobu letu.

A2 je nejrizikovější podkategorií, neboť se létá velmi blízko osob s těžšími letadly. Proto jsou kritéria pro povolení letu v této podkategorii nejpřísnější

Povinnosti pilota a provozovatele: 

Provozovatel se musí registrovat.
Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce, absolvoval online výcvikový kurz, online zkoušku (test), praktický výcvik a napsat test z rozšířené teorie.

Povolené třídy letadel pro A2

C2 (začne platit od r. 2022, hmotnost 0,9 - 4 kg, největší dron bude odpovídat řadě DJI Inspire)


Podkategorie A3, určeno pro letadla do 25 kg, základní test

Druh provozu: “Let 

1) je prováděn v prostoru, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému;

2) je prováděn v bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 150 metrů od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních prostor;

3) je prováděn dálkově řídícím pilotem, který absolvoval on-line výcvikový kurz a složil on-line zkoušku z teoretických znalostí“

Povinnosti pilota a provozovatele: Pilot musí být obeznámen s provozní příručkou od výrobce a musí absolvovat základní online kurz a online test.

Povolené třídy letadel pro A3

C2 (začne platit od r. 2022, hmotnost 0,9 - 4 kg)
C3 (dnešní ekvivalent např. Inspire 2, 4.25 kg; Matrice 600 Pro, 15 kg)
C4 (modely do 25 kg)


Specifická kategorie (obdoba dnešního povolení ÚCL pro profesionály)

Letadlo v této kategorii lze provozovat na základě PROHLÁŠENÍ, OPRÁVNĚNÍ nebo OSVĚDČENÍ PROVOZOVATELE LEHKÉHO BEZPILOTNÍHO LETADLA. Přesné vysvětlení těchto pojmů chystáme v dalších článcích.

Pravidla provozu se odvíjí od velikosti letadla a lokalitě následovně:

i) s maximálním charakteristickým rozměrem do 3 metrů v provozu ve vizuálním dohledu nad kontrolovanou pozemní plochou, vyjma nad shromážděními osob;

ii) s maximálním charakteristickým rozměrem do 1 metru v provozu ve vizuálním dohledu, vyjma nad shromážděními osob;

iii) s maximálním charakteristickým rozměrem do 1 metru v provozu mimo vizuální dohled nad řídce osídlenými oblastmi;

iv) s maximálním charakteristickým rozměrem do 3 metrů v provozu mimo vizuální dohled nad kontrolovanou pozemní plochou;

Držitel Osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému si bude moci samoschvalovat lety i ve specifické kategorii.  

Piloti tedy budou moci za splnění daných kritérií provádět lety nad osobami, nebo i mimo vizuální dohled nezávisle na tom, do jaké třídy letadlo spadá.


Certifikovaná kategorie

Jedná se o nejrizikovější provoz i pro letadla větší než 3, které mají létat nad hustě osídlenými prostory a mají sloužit k přepravě nebezpečného nákladu nebo osob. Taková letadla budou certifikována již během výroby, stejně jako jejich posádka a provozovatelé.

Na přesná pravidla tohoto provozu si bohužel budeme muset ještě počkat.


On-line registrace, kurzy a zkoušky

Provozovatel se musí registrovat. Získá jedinečné registrační číslo provozovatele, které bude umisťovat na všechna svoje letadla

P
ilot musí absolvovat kurzy a zkoušky dle pravidel dané podkategorie. V kategorii OPEN budou dvě úrovně online testů. 

Základní varianta testu prověřuje základní znalosti každého pilota a obsahuje 40 otázek z níže uvedených 9 základních okruhů:

 1. letecká bezpečnost

 2. omezení vzdušného prostoru

 3. předpisy týkající se letectví

 4. omezení lidské výkonnosti

 5. provozní postupy

 6. obecné znalosti o bezpilotních systémech

 7. ochrana soukromí a ochrana údajů

 8. pojištění

 9. ochrana před protiprávními činy


Rozšířená varianta testu pro nejrizikovější kategorii A2 obsahuje 30 otázek ze 3 okruhů:

 1. meteorologie

 2. provádění letů bezpilotních systémů

 3. technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi


Navíc je třeba projít praktickou zkouškou.

Výcvik bude možné absolvovat buď přímo na ÚCL nebo v pověřené výcvikové organizaci, která vydá absolventovi „potvrzení o absolvování výcviku“.

Chcete vědět, kdy vyjde další díl, jaké bude jeho téma? Klikněte zde, budeme vám posílat upozornění. 
LÉTEJTE ZODPOVĚDNĚ - stránky na kterých se zobrazují informace všech zainteresovaných institucí: Ministerstvo dopravy, ÚCL (Úřad pro civilní letectví), ŘLP ČR (Řízení letového provozu) Sdílet tento příspěvek

Komentáře (32)

Přidal Lukáš Zeman na 2020-03-28 20:50:27
Dobrý den, chtěl bych se Vás pouze zeptat, jaký je rozdíl mezi provozovatelem a pilotem. Jestli bych si koupil dron pro své osobní účely a létal s ním, znamená to, že jsem provozovatel i pilot? Nebo je to jinak? Předem děkuji za objasnění.
Přidal Franta Matulík na 2020-03-29 11:01:27
Proč se najednou mění hranice váhy z 0,91kg na 0,9kg. Tím pádem na Mavic 2 Zoom, který přesahuje 900g o pouhých 5 g !!! jsou přísnější podmínky a testy. Opravdu těch 5g tak hrozně zvýší bezpečnost dronu?
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-03-30 12:53:37
V hobby provozu je opravdu provozoval obvykle zárověň pilotem. Jiné to bývá u firem. Tam dron obvykle patří firmě, ta ho obvykle i provozuje. Pilot je někdo, kdo s ním "jenom" létá. U dronů pod 250g není nutno skládat pilotní zkoušky. To znamená, že v případě Mavic Mini řešíte pouze registraci provozovatele.
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-03-30 13:01:02
Hmotnost není jediný parametr. Nestačí odlehčit současnou variantu Mavic. Byla nastavena daleko komplexnější pravidla. Jsou nastavena, ale platit budou až v roce 2022. Do té doby na tom budou výrobci pracovat tak, aby se do nich vešli. Pochopitelně se budou chtít na trhu prezentovat co nejdříve. Vzorem zájmů výrobců může být DJI Mavic Mini.
Přidal Vlastimil Zikula na 2020-03-30 20:15:15
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde budeme moci sehnat nějaké ty otázky a odpovědi k těm online testům? Když jdu do autoškoly, tak je vše jasné, ale jak to bude platit zde?
Přidal Test na 2020-03-31 10:15:27
Testovací komentář s diakritikou
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-03-31 13:42:53
Stránka bude plnit obě funkce, výuku i testování. Je zájem zákazníka poučit, vzdělat...teprve potom testovat. Respektive to bude na něm, kdy se rozhodne, že se cítí připraven.
Přidal Martin Jancuska na 2020-03-31 18:19:37
- Mavic Mini nese pristroj schopny zachytit osobni udaje - kameru - je tedy nutna i registrace pilota - je tato registrace vcetne zkousek a osvedceni o registraci? - oznaceni letadla, registracni cislo provozovatele, bude jako doposud vyzadovan jako nehorlavy identifikacni stitek? Bude i s lepidlem lehci nez jeden gram? Nebude-li Mavic Mini i s takovym stitkem lehci nez 250g, nebude letadlem tridy C0 ale C1 a pilot krom registrace skrz kameru na palube bude muset absolvovat i zkousku a registraci. - pocita urad s registraci i nezletilych pilotu?
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-04-06 23:05:44
Mavic Mini by dle hmotnosti do 250 g nevyžadoval registraci - kategorie C0. Registraci provozovatele i pilota vyžaduje na základě kamery. Provozovatel i piloti musí absolvovat online základní kurz a zkoušku. Provozovatel na základě registrace obdrží jedno jediné číslo pro všechna svá letadla. Není to totéž jako současné nehořlavé OKčko pro profesionálního pilota! Podoba registračního čísla provozovatele zatím není specifikovaná. Do spekulace kolik bude vážit a zda bude započtena do celkové hmotnosti bych se zatím nepouštěl. Nezletilý pilot je i nyní standardem, myslím, že není nutno to měnit.
Přidal Radek na 2020-06-29 20:17:50
Prosim do jake kategorie bude spadat DJI Mavic Pro?
Přidal Allenmub na 2020-11-20 02:26:12
Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru
Přidal Kristián Valenta na 2020-12-05 21:00:40
Odpovíte na otázku Radka, kam spadá DJI Mavic Pro?
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-12-10 18:46:08
Mavic 2 PRO, je stejně, jako všechny doposud vyráběné drony, je bez označení třídy. Nemá tak zvané Céčko. Jeho jediným parametrem je hmotnost. Jeho hmotnost je nižší než 2,0 kg, bude vysvětleno níže. Zatím žádný výrobce nevyrobil dron s CÉČKOVÝM OZNAČENÍM. Výrobci mají ještě dva roky času, potom to bude povinností. Nové drony, vyrobené dle nových pravidel (nejedná se pouze o hmotnost) budou postupně přicházet na trh, s těmi se bude létat dle nových, již standardních pravidel. Nebude to tak, že by někdo současné drony certifikoval. Že by stačilo "upilovat" 7 gramů. Všechny drony, i profesionální, budou létat dle pravidel přechodného období. Áčka značí rizikovost provozu Podkategorie A1, A3 = nízké riziko, stačí základní vzdělání, viz nová povinná registrace s online testem (https://dron.caa.cz/ ). Pokud chci létat ve vyšším riziku (podkategorie A2), musím si vzdělání doplnit, zvýšit. Bude se jednat o doplňkový test a praktickou zkoušku. Rizikovost provozu = hmotnost dronu a vzdálenost od objektů. To jsou zjednodušeně zásadní parametry. V přechodném, dvouletém období, jsou pouze tři hmotností kategorie (hraniční jsou hmotnosti 0,5 kg; 2 kg a 25 kg). Až budou na trhu tak zvané Céčkové drony (rozdělení dle hmotnosti C0 - C4 ), tak se bude riziko posuzovat na základě třídy - Céčka a způsobu provozu. Připravujeme další články a přehlednější informace. Zatím se musíte prokousat obsažnějším dokumentem. Infografiku, jak se létá v době přechodného období najdete aktuálně zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/12/FAQ-DRONES_CS.pdf
Přidal Zdeněk na 2020-12-11 02:46:03
Ohledně kategorie Mavic 2 Pro. Výrobce uvádí obecně "hmotnost 907g", což je v reálu hmotnost dronu včetně ochranného fixačního krytu gimbolu. S tímto krytem se ale nelétá - nefunguje stabilizace obrazu a ve výsledku je obrazový přenos vcelku nepoužitelný. Tento kryt váží 13g. Bez něj váží dron 895g, což je podle mého mínění jeho "vzletová hmotnost". A na vzletovou hmotnost se odkazuje legislativa.
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-12-11 08:16:32
Zdenku, prosím podrobně si přečtěte můj komentář, ten nad Vaším. Tam je uvedeno, že hmotností třídy pro drony bez označení Céčkem jsou 0-0,5 kg; 0,5-2 kg a 2-25 kg. Hranice 900 g se pro ně NEUPLATŇUJE.
Přidal Zdeněk na 2020-12-11 17:29:28
Děkuji za informaci. Mám tomu rozumnět tak, již vyrobené drony nebudou nikdy, ani na konci přechodného období, přiřazené do některé z katogorií C, ale navždy zůstanou nezařazeny? To je pro uživatele myslím nevýhodné. Myslel jsem, že výrobce pro vyráběné řady modelů přiřadí kategorii i zpětně, alespoň do určité historie dozadu. Příklad, půl roku starý Mavic 2 Pro, hmotnost je daná, vzdálenou identifikaci umožňuje, ostatní věci (doufejme) by mohly být otázkou úpravy firmware, a z toho vyjde nějaké Cčko, které dostane přiděleno řekněme od konkrétní kombinace verze HW a FW výš. Ale asi to tak tedy nebude...
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-12-12 12:34:27
Zdenku, všude uvádíme, že se nejedná pouze o hmotnost (sám některé parametry jmenujete). Je celá řada věcí, která se dá upravit softwarově, ale nejsem si jist zda vše...V tuto chvíli je třeba pracovat se základními informacemi. Pokud je dron bez Céčkového označení, platí pro něj pravidla pro dvouleté přechodné období, jsou pravidla i pro následné pokračování provozu těchto dronů. Jedná se o "politické" rozhodnutí, ne o rozhodnutí výrobce.
Přidal Petr na 2020-12-15 22:11:59
Dobrý den, pochopil jsem to správně, že s Mavicem 2 Pro můžu létat min. 150m od domů a osob?
Přidal Petr na 2020-12-15 22:37:38
Ještě jedna otázka, našli jste někde kde se dá udělat test na A2 katogorii?
Přidal Jaroslav Řešátko na 2020-12-18 21:08:34
Ano, Mavic 2 PRO, spadá do pravidel podkategorie A3 = vzdálenost 150m. Ale je možno na základě doplňkového testu pro podkategorii A2 dosáhnout lepších podmínek. To je vzdálenost 50 metrů. Podrobnější informace k testům na A2 čekáme. Pochopitelně budou v rukách Úřadu pro civilní letectví.
Přidal Petr na 2020-12-22 00:18:04
Děkuji za odpověď.
Přidal Milan na 2020-12-31 03:10:40
V létě 2020 jsem si koupil DJI Mavic Air2 MoreFly Combo, k zařízení dokoupil řadu dalších doplňků. Celková investice cca 40.000,- Kč, což není úplně zanedbatelná částka. V době, kdy jsem Air2 kupoval se hovořilo pro létání v A1 o limitu hmotnosti do 900g, což byl pro mne byl také limit pro volbu při nákupu stroje (jinak bych kupoval Mavic 2 Zoom). Nyní tato hranice padla. Chápu, že výrobce si tato pravidla nevymýšlí, ale určitě je jeho ekonomickým zájmem mít spokojené zákazníky. Firma jako DJI má nepochybně i lepší pozici než jednotlivec při lobování na patřičných místech EASA či UCL. Chystáte něco v tomto ohledu? Co jinak případně nabídnete za řešení pro zákazníky, kteří si v dobré víře tyto stroje nad 250g zakoupili? Nabídnete docertifikování C1 pro Mavic Air2? Nebo jsem vyhodil 40 tisíc? Dron jsem kupoval pro natáčení rodinných dovolených a turistických cílů, pole s kukuřicí za městem natáčet nepotřebuji... Díky předem za odpověď, zda něco konkrétního mohou majitelé Mavic Air2 od DJI očekávat.
Přidal Jirka na 2020-12-31 16:59:20
Pochopil jsem správně, že pokud mám DJI Phantom(C2), stačí teď registrace + základní test? A do 2022 musím ještě podstoupit rozšířený test? Děkuji
Přidal Servis TELINK, spol. s r.o. na 2021-01-04 11:39:42
Odpověď na Přidal Jirka na 2020-12-31 16:59:20 Pochopil jsem správně, že pokud mám DJI Phantom(C2), stačí teď registrace + základní test? A do 2022 musím ještě podstoupit rozšířený test? Děkuji: Dobrý den, provoz DJI Phantom stejně jako všešch letadel na současném trhu, které nemají z výroby označení "C", se řídí podle pravidel pro přechodné období. Musíte registrovat provozovatele a pilota. Nejčastější dotazy jsou v novějším článku zde: https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/evropska-legislativa-nejcastejsi-dotazy-souvisejici-s-registraci
Přidal Jaroslav Řešátko na 2021-01-04 17:28:59
Milane, vidím určité nepochopení. Áčka určují rizikovost provozu. Céčkové drony se teprve budou vyrábět. Nikdy se nehovořilo o tom, že se "staré" drony budou "přetypovávat". Není to technicky možné, požadavky institucí nejsou pouze na hmotnost! Z toho plyne, že jste si zakoupil nejlehčí možný dron s velice dobrým záznamem. Pokud budete chtít létat ve vyšším riziku, blíž k osobám a majetku. Bude to možné na základě doplňkového testu pro podkategorii A2. Když úplně pomineme legislativu, tak s menším - lehčím dronem budete vždy méně nebezpečný. Ještě si pročtěte otázky a odpovědi nad Vaším dotazem.
Přidal Diana Katráková na 2021-01-13 10:08:13
Dobrý den, prosím vás po registraci pilota a provozovatele dronu je povinnost ze zákona každého dronu nad 250g mít pojištění? Trošku se v tom ztrácím, totéž při e indetifikace? Děkuji
Přidal Karel Vozihnoj na 2021-01-16 17:53:40
Dobrý den, mám dron Phantom 3 Advanced, provedl jsem registraci provozovatele a složil on-line test. Mám tímto vše splněno, abych mohl létat? Děkuji za odpověď.
Přidal Jaroslav Řešátko na 2021-01-27 07:52:00
Diano, pojištění odpovědnosti při hobby použití povinné není. Lze ho rozhodně doporučit. Není příliš drahé. Povinné je pouze pokud s dronem pracujete - podnikáte. V tom případě je nutno mít dražší leteckou pojistku, podrobnosti zde: https://www.djitelink.cz/cs/628-pojisteni
Přidal Jaroslav Řešátko na 2021-01-27 07:56:16
Karle, létat můžete. Předpokládám, že řešíte pouze zábavu. Pokud chcete s dronem pracovat, musíte se navíc pojistit, viz příspěvek výše.
Přidal Honza na 2021-02-03 14:26:29
Dobrý den, pokud budu dronem Mavic Mini (250g) občasně i fotit nebo natáčet, když mám platný průkaz a registraci "open kategorie" tak pokud pak snímek někomu prodám, kde najdu podmínky pro komerční použití? Musím mít pojištění? Nemůžu k tomu najít bližší info. Děkuji, H
Přidal Vorel na 2021-02-25 20:55:52
Dobrý večer, omlouvám se, ale mám trošičku chaos v KATEGORIE, ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU. Do jaké kategorie patří, DJI Mavic 2 Zoom? Moc děkuji za odpověď.
Přidal Honza na 2021-03-12 22:26:37
Ahoj,mám Phantom 3 advanced a udělal jsem si registraci drona a test pilota, když s dronem nebudu chtít nějak komerčně létat ale jen pro sebe na poli, potřebuji teď nebo do budoucna ještě nějaký další test nebo mi stačí tyto základní ? :)

Nový komentář

Kniha Drony

Praktická příručka pro majitele dronů DJI

Koupit

Mapa DJI GO 4 / letecká

Vytvořili jsme přehlednou a srozumitelnou mapu pro drony.

Koupit

Zaškolení obsluhy

Tuto službu doporučujeme objednat k nově zakoupenému produktu.

Koupit

Akce

Aktuální nabídka produktů ve slevě, akci či výprodeji.

Koupit

Nejnovější články Všechny články

Členství