Evropská legislativa TUZEMSKÁ ÚPRAVA EVROPSKÝCH PRAVIDEL, LÉTAT BUDEME DLE NAŠICH PRAVIDEL!
DOPLNĚNÍ EVROPSKÉ LEGISLATIVY, ČTĚTE PRAVIDLA ÚCL

Chcete být pravidelně informováni, přihlaste se k odebírání newsletteru, klikněte sem.


Dne 30.12. 2020 ÚCL vydalo Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy.  Platnost od 31.12. 2020 00:00 hod.
Jeho plné znění najdete níže. K jeho rychlejšímu pochopení přikládáme základní dotazy a odpovědi.
Navíc přikládáme obrázky znázorňující situaci kolem letišť (vyjmuto z doplňku X).
Odkaz na celé znění Opatření obecné povahy najdete v v článku úplně dole.

Co říká opatření obecné povahy vydané (OOP) ÚCL?
Jedná se o zřízení zeměpisné zóny LKR10-UAS (dle možnosti čl. 15 z  nařízení (EU) 2019/947).
V této zóně mohou národní Úřady zakázat, upravit, nebo jinak podřídit provoz UAS nad rámec evropského nařízení
Vertikální hranice GND - FL 660 (0 - 20 116,8 metrů, horizontální hranici tvoří státní hranice ČR. Platnost od 31.12.2020 00:00 hod.

K čemu OOP slouží, jak upravuje společnou existenci evropského nařízení a české legislativy?
Účelem je uplatnění dodatečných podmínek pro všechny druhy provozu UAS. Upřesňuje provoz v prostorách kolem letiště (CTR, MCTR, ATZ), ploch SLZ, v zeměpisných zónách (LKR, LKP, LKD, TSA, TRA), pro hustě osídlený prostor, pro ochranná pásma, v CHKO a další pravidla.

Opatření obecné povahy ruší evropské nařízení?
Ne, upřesňuje provoz,  zavádí přechodné opatření (LKR10-UAS), které zajistí plynulý a hladký přechod ze stávající národní legislativy na jednotný evropský regulační rámec.

Zavádí zpět pravidla, známá jako doplněk X?
Doplněk-X zpět nezavádí, uplatňuje obdobná pravidla, především kolem letišť.

Jak to je s platností doplňku X, leteckého předpisu L2?
Není v platnosti. Nahrazuje jej (EU) 2019/947) a OOP s pravidly pro LKR10-UAS.

Jak dlouho bude platit opatření obecné povahy?
Konec jeho platnosti není určen, je třeba ho vnímat jako opatření dočasné a přechodné, nikoliv dlouhodobé nebo dokonce trvalé. Již nyní se předpokládá jeho další vývoj a úpravy. Všechny zóny musí být do 1. 1. 2022 zavedeny do  “digitální mapy” a systému „geo-awareness“.

Jaké jsou hmotnostní kategorie dané opatřením obecné povahy?
Platí evropské nařízení (EU) 2019/947), jedinou výjimkou je hmotnost 0,91 kg pro provoz mimo OP v okolí letišť.

Současné, přechodné období má tyto hranice: do 500g , do 2kg a do 25 kg. Týká se dronů bez označení “Céčkem”. Označené se zatím nevyrábějí.

Chcete mít aktuální informace? Průběžně pracujeme na tom, aby jsme pro Vás zajistili maximu informací, nejčtenější článek je zdehttps://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/evropska-legislativa-nejcastejsi-dotazy-souvisejici-s-registraci

Sekce článků s legislativou:
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, celé znění:
https://www.caa.cz/news/oop-omezeny-prostor-lkr10-uas/