Jak získat Oprávnění k provozu


Je vám zřejmé, že provoz v podkategoriích A1, A2 a A3 pro váš druh podnikání nebude vyhovovat? Pak určitě víte, že další možností, je provoz v kategorii Specific. Tato kategorie se dá připodobnit tomu, co jsme znali z minulosti.

Provozovatel je pod větší kontrolou Úřadu, což zjednodušeně znamená administrativu vzdělání (teoretické i praxi) a pojištění. Ve speciálních případech další komunikaci s Úřadem.

Pro velké provozovatele dronů se do budoucna nabízí i téměř snová možnost. Sám sobě schvalovat provoz. Dá se tušit, že to nebude vhodné pro každého.
Provozovatel bude držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC).


Jaké jsou nyní základní možnosti provozu dronů, jak se mohu vzdělat?

 • Nová legislativa výrazně usnadnila vstup do oblasti podnikání s drony. Nové EU nařízení nerozlišuje hobby a komerční lety. V nízkém riziku, v podkategoriích A1 a A3, je možno provádět i komerční lety. Povinné je pouze pojištění (pozor, nestačí verze hobby).

 • Kvalifikaci je možno si rozšířit splnění podmínek pro podkategorii A2, jedná se o složení testu v prostorách ÚCL a absolvování praktického výcviku formou samostudia. Podrobněji v našem článku o podkategorii A2.

 • Postupy pro získání vzdělání v kategorii Specific.

Základem je podání žádosti o vydání k Oprávnění k provozu (OkP). Na něj navazují další dokumenty.

Celkově jsou dokumenty komplexnější a formálnější. Rozsah předkládané dokumentace je větší, než bylo třeba v minulosti pro tak zvané Letecké práce.

 • Přehled možností, jak drony provozovat není zcela úplný. Zatím nejsou k dispozici tak zvané standardní scénáře, nejsou pro ně drony.

V nejbližší době se také nepředpokládá provoz při využití institutu LUC (samoschvalování rizikových letů bez účasti Úřadu). U něj třeba prokázat provozní zkušenost.
ÚCL postupný vývoj definuje takto: Přehled práv, povinností a provozních možností není zdaleka úplný a dle stavu zavádění regulačního rámce, provozní zkušenosti a vývoje trhu s bezpilotními letadly bude dle potřeby aktualizován.Zpracování dokumentace a příprava na zkoušky v kategorii Specific


V tuto chvíli můžeme stávající provozovatele dronů rozdělit do tří skupin:

 • stávající provozovatele se statusem Letecké práce, nebo Provozování leteckých činností pro vlastní potřebu

 • provozovatele se zastaveným procesem dle národní legislativy

 • nové zájemce o provoz dronů v kategorii Specific


Pro všechny je situace v administrativním směru totožná. Současní i budoucí provozovatelé musí zpracovat a podat novou dokumentaci dle evropského rámce.
Profesionální provozovatelé dronů nyní stojí před rozhodnutím, v jakých kategoriích a podkategoriích budou své drony provozovat. Záležet bude na velikosti dronu a na rizikovosti provozu.

Platnost národních povolení (Povolení k létání letadla bez pilota na palubě, Povolení k provozování leteckých prací (případně Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu) končí definitivně dnem 1. 1. 2022. Proto ÚCL doporučuje, aby provozovatelé využili aktuálního přechodného období k plynulému přechodu na společný evropský regulační rámec a nenechali změny / úpravy na poslední chvíli, aby jejich další činnost po uvedeném termínu nebyla ohrožena.

Pro podání je třeba zpracovat:

 • Žádost o vydání Oprávnění k provozu (OkP)

 • Specifickou úroveň zabezpečení a integrity (SAIL)

 • Cíle provozní bezpečnosti (OSO), aktuálně je třeba zohlednit i LKR10 – UAS

 • Provozní koncepce (ConOps), patří mezi nejobsáhlejší dokumenty. Obdoba tak zvané Provozní příručky vyžadované v minulosti.

 • Deklaraci provozovatele o ochraně osobních údajůNevíte, v jaké kategorii a s jakou úrovní vzdělání drony nadále provozovat?


Potřebujeme vědět, jaké drony používáte (nebo budete používat) a co je Vaším záměrem.

Na základě těchto informací navrhneme řešení, jak drony legálně provozovat dle nových evropských pravidel..


Pokud máte zájem, prosíme o vyplnění dotazníku:


Profesionální provoz dronu dle evropských pravidel, jakou vybrat variantu? - Školení na míruCo TELINK nabízí?
Na našem základním přístupu k zákazníkům v letecké škole se nic nemění. Podobně jako v minulosti nabízíme komplexní službu. To znamená, že zákazníka provedeme administrativou, vyřídíme pojištění, připravíme ho na teoretické a praktické zkoušky, poskytneme mu letiště, zastoupíme ho v jednání s úřady.

Zákazníkům, kteří mají proces v různé fázi rozpracovanosti provedeme automatické překlopení do nového druhu dokumentů. Pochopitelně bude nezbytná komunikace pro potvrzení platnosti již dodaných údajů.
U zákazníků s dokončeným procesem budeme provádět změnu dokumentů.
Noví zájemci projdou procesem zcela novým způsobem.
Pokud poleví epidemie, sejdeme u prezenčního školení. Školení na dálku probíhá standardně.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemáte žádné zkušenosti s drony? Drony i software máme připravené k předvedení.

Nevíte jak správně létat, máte za sebou základní testy? Nebo se na ně teprve připravujete?
Potřebujete si o problematice promluvit, nebo poslat nabídku? Volejte 602 395 889
Chcete se dozvědět více o využití dronů v průmyslu a podnikání? Klikněte ZDE


Související odkazy:

Zdroj ÚCL:
https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific

EVROPSKÁ LEGISLATIVA, NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S REGISTRACÍ
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/nova-legislativa-otazky-a-odpovedi-hobby-provoz-video

NOVÁ LEGISLATIVA - OTÁZKY A ODPOVĚDI, provoz v kategorii OPEN
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/evropska-legislativa-nejcastejsi-dotazy-souvisejici-s-registraci

JAK SI ZVÝŠIT KVALIFIKACI? TEST PRO PODKATEGORII A2
https://www.djitelink.cz/cs/Novinky-clanky/legislativa/jak-si-zvysit-kvalifikaci-test-pro-podkategorii-a2