Nová evropská legislativa: Úprava hmotnosti

Nová evropská legislativa: Úprava hmotnosti

Nedávno jsme vás informovali o odložení platnosti nové legislativy. to vzbudilo řadu dotazů ohledně přechodného období.

Nyní bylo vydáno nové prováděcí nařízení 2020/629, které upřesňuje provoz letadel do 2 kg během přechodného období a zodpovídá tím nejasnosti.

Jde primárně o rozdělení do hmotnostních tříd do 500 g a do 2 kg. Jedná se o novelu staršího nařízení 2019/947.Po nastudování původního nařízení nabyli mnozí čtenáři dojmu, že s letadlem do 500 g lze během přechodného období létat velmi blízko osob bez náročnějších zkoušek, kdežto s hmotností  do 2 kg lze létat pouze po absolvování rozšířené varianty testu a praktického výcviku. Potom by bylo možné letadla s hmotností 500 - 2000 g provozovat nejméně 50m od cizích osob.

Aktuální nařízení 2020/629 nahrazuje mimo jiné i článek 22 týkající se přechodného období následovně:


c)

„Článek 22

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 20, používat bezpilotní systémy, jež nesplňují požadavky částí 1 až 5 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 (*2), v „otevřené“ kategorii je povoleno po přechodné období dvou let, které začíná rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, a to za těchto podmínek:

a)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 500 g provozuje v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.020 odst. 1 části A přílohy dálkově řídící pilot, jehož úroveň způsobilosti stanovil dotčený členský stát;


b)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 2 kg jsou provozována při zachování minimální vodorovné vzdálenosti 50 metrů od osob a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.030 odst. 2 části A přílohy;


c)

bezpilotní letadla se vzletovou hmotností nižší než 25 kg jsou provozována v rámci provozních požadavků stanovených v bodě UAS.OPEN.040 odst. 1 a 2 a dálkově řídící piloti mají úroveň způsobilosti přinejmenším rovnocennou úrovni způsobilosti stanovené v bodě UAS.OPEN.020 odst. 4 písm. b) části A přílohy.”


Vysvětlení:

Zjednodušeně řečeno: V přechodném období bude možné provozovat letadla do 0,5 kg bez náročnějších testl a zkoušek i ve městě, nad osobami (mimo shromáždění). Od 0,5 kg do 25 kg bude možné létat jen mimo hustě osídlené prostory. Kdo bude chtít, může si pro letadla 0,5 - 25 kg dodělat zkoušku navíc a po splnění teoretické i praktické zkoušky létat i ve městě.


Nově vyrobených letadel, které již budou spadat do nově vytvořených tříd, se přechodné období vůbec netýká a budou mít svá vlastní pravidla, viz náš seriál článků:

TŘÍDY LETADEL (ROZDĚLENÍ PODLE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ)

KATEGORIE (ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU PROVOZU)

Sdílet tento příspěvek

Komentáře (0)

Nyní žádné komentáře

Nový komentář

Kniha Drony

Praktická příručka pro majitele dronů DJI

Koupit

Mapa DJI GO 4 / letecká

Vytvořili jsme přehlednou a srozumitelnou mapu pro drony.

Koupit

Zaškolení obsluhy

Tuto službu doporučujeme objednat k nově zakoupenému produktu.

Koupit

Akce

Aktuální nabídka produktů ve slevě, akci či výprodeji.

Koupit

Nejnovější články Všechny články

Členství